Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Generellt gäller att personer som är folkbokförda i Stockholms län kan få hjälpmedel. I detta avsnitt beskrivs de regler som gäller vid exempelvis utomlänsvård eller vård av personer från andra länder.

Det är viktigt att som förskrivare informera sig i varje enskilt fall om förutsättningarna att förskriva hjälpmedel.

  • Uppdaterad: 13 december 2019

  • Faktagranskad: 21 december 2020

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen