Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Det finns flera riktlinjer som beskriver hur Region Stockholms smittskyddsverksamhet ska organiseras och ledas vid epidemier och pandemier.

Riktlinje Epidemi- och pandemiplan, Region Stockholm anger ramen. Fördjupade planer beskriver arbetet vid ett misstänkt pulverbrev samt handläggning av misstänkt fågelinfluensa hos människa.

Riktlinje för bland annat ledning, planering, samordning och organisering i samband med en epidemi eller pandemi.

Regionens epidemi- och pandemiplan är ett styrande dokument som är underställt Krisberedskapsplan och Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Stockholm.

Fördjupade planer

Handlingsplan inom Region Stockholm för hantering av misstänkta postförsändelser, så kallade "pulverbrev”, som kan innebära hot. Gäller till exempel mjältbrand (antrax).

Plan för handläggning av patienter med misstänkt fågelinfluensa inom Region Stockholm.

Rutiner vid transport

Information om smittvägar av betydelse vid prehospital vård, hygienrutiner för personal i prehospital vård samt rutiner för rengöring/sanering av fordon i prehospital vård. Uppdaterad 27 november 2023.

Katastrofmedicinsk beredskap

Om Region Stockholms beredskap, krisorganisation samt stöd i beredskapsarbetet för dig som vårdgivare.

Kontakt Region Stockholm

Smittskydd Stockholm

Under jourtid är numret kopplat via Karolinska Solnas växel.

Tjänsteman i beredskap, Tib

Via SOS alarm 08-454 28 39

Pressjour

Kommunikatör i beredskap, Kib

  • Uppdaterad: 7 juni 2024

  • Faktagranskad: 7 juni 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Maria Rotzén-Östlund, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen