Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Region Stockholm ansvarar för att tillhandahålla hjälpmedel till personer som är bosatta i eget boende inom länet.

Inom kommunens särskilda boenden har kommunen och Region Stockholm ett delat ansvar enligt en särskild överenskommelse. 

Ansvaret att erbjuda hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning innebär dessutom att regioner och kommuner dels ska tillhandahålla och finansiera hjälpmedel, dels ha en organisation för att informera om, bedöma behov, prova ut och låna ut hjälpmedel. Det ska även finnas en organisation för service och underhåll av hjälpmedel.

Reglering och kostnadsansvar Storsthlm-Region Stockholm

Regionen och kommunerna får sluta avtal med varandra och/eller med privata aktörer om att utföra vissa uppgifter. 

I Stockholm har Storsthlm och Region Stockholm förtydligat ansvars- och kostnadsfördelningen av hjälpmedel i ett gemensamt dokument.

Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län har ett delat ansvar för hjälpmedel.

  • Uppdaterad: 6 december 2023

  • Faktagranskad: 6 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen