Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kunskapsstöd

Här finns kunskaps-, behandlings- och beslutsstöd för vården. Området kommer att förändras i samband med utvecklingen av den nya regionala kunskapsstyrningen.

Kunskapsstyrning

Stockholm-Gotland etablerar en sakkunnigstruktur och Regionala Programområden (RPO) för att stötta vårdgivare inom de områdena.