Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Montering, demontering och installation

Om ett hjälpmedel kräver montering eller installation för att fungera ska hjälpmedelsverksamheterna se till att det blir utfört på ett fackmannamässigt sätt. Vid nedmontering av fast monterat hjälpmedel gäller generellt att hjälpmedelsverksamheten endast spacklar igen hål efter att hjälpmedlet monterats ned. 

Region Stockholm står inte för kostnad för ommålning, tapetsering, kakling eller liknande. Som förskrivare ska du informera brukaren om vad som gäller vid montering och demontering. Vid renovering ansvarar Region Stockholm för kostnaden för demontering och montering av befintligt fast monterat hjälpmedel.

Underhåll och reparation

  • Region Stockholm ansvarar för underhålls- och reparationskostnader för förskrivna hjälpmedel.
  • Riksavtalet reglerar ansvaret för reparationsservice inom Sverige.
  • Underhåll och reparationer utanför Sverige bekostas inte av Region Stockholm. 
  • Brukaren svarar för daglig skötsel av hjälpmedlet.

Återanvändning

Återlämnade hjälpmedel rekonditioneras och återanvänds. Det innebär att det förskrivs såväl nya som begagnade hjälpmedel.

  • Uppdaterad: 6 december 2023

  • Faktagranskad: 6 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen