Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Page Content

Behovstrappan inom aktivitetsområdet Förflytta sig bygger på sju trappsteg. Varje trappsteg anger såväl omfattning som eventuella avgränsningar.

Först beskrivs de hjälpmedel som Region Stockholm kan tillhandahålla efter behovsbedömning, genom förskrivning enligt Kloka hjälpmedelslistan eller genom egenvårdsbeslut via Fritt val och rekvisition. Därefter beskrivs vad som betraktas som egenansvar, alltså vad brukaren får köpa själv, och ger exempel på insatser som andra myndigheter (exempelvis kommunen eller Försäkringskassan) kan bistå med.

  • Uppdaterad: 28 februari 2020

  • Faktagranskad: 23 februari 2021

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen