Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Har du vårdavtal med Region Stockholm använder du elektronisk fakturering såsom faktureringssystemet Vårdfaktura. Även tillfälliga uppdrag och avtal bör faktureras elektroniskt.

Elektronisk fakturering

Enligt lagen om elektroniska fakturor ska alla leverantörer till offentlig sektor skicka e-faktura. Mer information om elektronisk fakturering, såsom organisationsnummer, elektronisk adress/GLN och peppolid, finns på Region Stockholms webbplats.

Pappersfaktura

För vårdgivare som har särskilda överenskommelser med regionen eller har tecknat avtal före 1 april 2019 finns möjligheten att skicka pappersfaktura. Pappersfakturor skickas till hälso- och sjukvårdsförvaltningen:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Referens [ange referensnummer här]
Box 12081
102 23 Stockholm

Avtalsnummer

Varje faktura till hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska vara försedd med ett avtalsnummer, ett ADA-nummer, och ett referensnummer så att fakturan kommer rätt.  För att ta reda på avtalsnumret kan du vända dig till din avtalsansvarige.

Kompensation för moms

I första hand gäller det som står i respektive vårdgivarens avtal. Observera att alla avtal inte omfattas av tillägget, utan att det regleras i respektive avtal. Om det i avtalet hänvisas till Vårdgivarguiden är tillägget 6 procent på fakturerat belopp. Läs mer i ditt avtal.

Fakturering asylsökande med flera

Med faktura, bifoga alltid LMA-nummer. Vid anmodan ska epikris/läkarintyg lämnas.

Vid fakturering av personer som saknar tillstånd används samma rutiner som för asylsökande.

Information om ersättning för kvotflyktingar som ännu inte är folkbokförda boende i Stockholms län.

Taxekoder som används i öppenvård vid rapportering av utlandssvenskar och utländska patienter samt vilket underlag och id-handling som krävs vid fakturering.

System för fakturering

E-tjänst där vårdgivare kan följa upp status för vårdhändelser i några av Region Stockholms andra e-tjänster och system. Avstämningsfunktionen nås via Vårdfaktura.

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

Ett webbaserat förskrivningsstöd för hjälpmedel till personer med olika funktionsnedsättningar. Information om behörighet, inloggning och support.

E-tjänst för vårdgivare inom öppenvården för kontroll av kostnader för medicinsk diagnostik. FUMS är även ingången till e-tjänsten Faktureringsunderlag läkemedel, FUL.

E-tjänst för vårdgivare inom öppenvården med ett eget betalningsansvar för läkemedel. Finns tillgänglig via e-tjänsten Faktureringsunderlag medicinsk service, FUMS.

HEJ är en e-tjänst som används för att kontrollera fakturaunderlaget för utförd vård som har inrapporterats i några av Region Stockholms övriga e-tjänster.

Libretto är ett it-stöd för vårdgivare som utför regionfinansierad barn- och ungdomstandvård. Här finns information om inloggning, behörighet, användarstöd och support.

Fakturerings- och reskontrasystem för patient- och vårdavgifter till andra betalningsansvariga.

Symfoni används vid vuxentandvård som finansieras av Region Stockholm för att bland annat fakturera utförd tandvård och följa upp de patienter som ska munhälsobedömas samt av anställda i kommunen eller privat regi/boendeenhet för att administrera tandvårdsstödsintyg och erbjuda munhälsobedömning.

Ett beställningssystem som hanterar hjälpmedel för ortopedteknik, syn (glasögonbidrag och afaki) och kosmetiska proteser.

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot säsongsinfluensan, pneumokocker, kikhosta och covid-19 i Stockholms län.

Vårdfaktura är en e-tjänst som används av vårdgivare för att fakturera Region Stockholm för utförd vård, personlistning och medicinsk service.

  • Uppdaterad: 25 mars 2024

  • Faktagranskad: 1 februari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Sigrun Garay Sevelin, hälso- och sjukvårdsförvaltningen