Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Libretto är ett IT-stöd för vårdgivare som utför regionfinansierad barn- och ungdomstandvård.

Stödet innehåller sju delar:

Allmäntandvård

Vårdgivare listar barn och ungdomar mellan 3 och 23 år, rapporterar patientens vårdinformation samt tar fram underlag för utbetalning av ersättning. Vårdgivare kan också hantera interceptivcheckar.

Förhandsbedömning

Privata vårdgivare rapporterar direktrapporter och skapar förhandsbedömningsärenden samt tar emot besked från bedömningstandläkarna. Vårdgivarna rapporterar uppgifter om utförd vård samt fakturerar.

Akuttandvård

Vårdgivare rapporterar uppgifter om utförd akutvård samt fakturerar.

Specialisttandvård

Vårdgivare skickar, tar emot och behandlar remisser samt fakturerar utförd vård.

Tandregleringsvård

Vårdgivare registrerar patienter, skickar remisser, anmäler behandlingsstart och behandlingsavslut, rapporterar patientens vårdinformation samt tar fram underlag för utbetalning av ersättning.

Konsultationer

Konsultandläkare inom tandreglering tar emot, behandlar och besvarar remisser samt rapporterar patienter som valts ut för tandregleringsvård.

Käkortopedi

Vårdgivaren registrerar patienter samt fakturerar.

Behörighet

För att logga in i Libretto krävs att vårdgivaren har vårdavtal inom barn- och ungdomstandvård samt eTjänstekort.

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Bifoga den ifyllda blanketten längst ner i kontaktformuläret till SF IT Servicedesk.

Kontaktformulär SF IT Servicedesk

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Användarstöd

  Från Tandvårdsportalen når du IT-systemen Libretto och Symfoni. Här finns också manualer för IT-systemen.

  Support

  SF IT Servicedesk

  Portal för Serviceförvaltningen IT

  OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

   Kontakt

   För verksamhetsfrågor, till exempel avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning kontakta Tandvårdsenheten. Välj knappval 2, barn- och ungdomsärenden.

   Tandvårdsenheten

   Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 6416, 113 82 Stockholm

    

   • Uppdaterad: 4 maj 2021

   • Faktagranskad: 4 maj 2021

   • Redaktör: Björn Nordlund

   • Faktagranskare: Maria Hedberg, Hälso- och sjukvårdförvaltningen