Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Libretto är ett IT-stöd för vårdgivare som utför regionfinansierad barn- och ungdomstandvård.

Stödet innehåller sju delar:

Allmäntandvård

Vårdgivare registrerar/listar barn och ungdomar mellan 3 och 23 år, rapporterar patientens vårdinformation samt tar fram underlag för utbetalning av ersättning. Vårdgivare kan också hantera interceptivcheckar.

Förhandsbedömning

Privata vårdgivare registrerar direktrapporter och skapar förhandsbedömningsärenden samt tar emot besked från bedömningstandläkarna. Vårdgivarna registrerar uppgifter om utförd vård samt fakturerar.

Akuttandvård

Vårdgivare registrerar och rapporterar uppgifter om utförd akutvård samt fakturerar.

Specialisttandvård

Vårdgivare skickar, tar emot och behandlar remisser samt fakturerar utförd vård.

Tandregleringsvård

Vårdgivare skickar remisser, anmäler behandlingsstart och behandlingsavslut, rapporterar patientens vårdinformation samt tar fram underlag för utbetalning av ersättning.

Konsultationer

Konsulter inom tandregleringsvård tar emot, behandlar och besvarar remisser samt rapporterar patienter som valts ut för tandregleringsvård.

Käkortopedi

Vårdgivaren anmäler patienter samt fakturerar.

Behörighet

För att logga in i Libretto krävs att vårdgivaren har vårdavtal inom barn- och ungdomstandvård samt eTjänstekort.

Läs mer om e-tjänstekort

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Blankett för anmälan av behörighet till Libretto

Bifoga den ifyllda blanketten längst ner i kontaktformuläret till SF IT Servicedesk.

Kontaktformulär SF IT Servicedesk

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

Användarstöd

Från Tandvårdsportalen når du IT-systemen Libretto och Symfoni. Här finns också manualer för IT-systemen.

Support

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

Kontakt

För verksamhetsfrågor, till exempel avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning kontakta Tandvårdsenheten. Välj knappval 2, barn- och ungdomsärenden.

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 6416, 113 82 Stockholm

 

  • Uppdaterad: 30 oktober 2020

  • Faktagranskad: 25 oktober 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Maria Hedberg, Hälso- och sjukvårdförvaltningen