Till start

Vårdgivarguiden

För det mesta behöver brukaren inte betala något för sitt hjälpmedel, utan lånar det kostnadsfritt. Ibland måste man dock betala en hjälpmedelsavgift, och vissa tillbehör betalar brukaren själv. 

Hjälpmedel som inte är ett hälso- och sjukvårdsansvar får brukaren själv köpa. Det kallas egenansvar. 

 

  • Uppdaterad: 27 december 2022

  • Faktagranskad: 27 december 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen