Till start

Vårdgivarguiden

Avgifter

Hjälpmedel Egenavgift
Hörapparater
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år
600 kr/förskrivningstillfälle
Ortopediska skor, vuxna 1000 kr/par
Ortopediska skor, barn under 18 år 500 kr/par
Hyresavgifter för TENS-hjälpmedel
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år
100 kr/kalendermånad i max 6 mån
Hyresavgift för CPAP/Bilevelutrustning
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år
100 kr/kalendermånad
Kontaktlinser och glasögon för afaki
Avgiftsbefrielse för barn under 8 år
1000 kr/12-månadersperiod

Kontaktlinser som förskrivs vid specialistklinik
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år

1000 kr/12-månadersperiod

Elrullstol
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år

500 kr i årsavgift per elrullstol

Hyresavgift för arm- och bentränare
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år

100 kr/månad

Prefabricerade skoinlägg
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år och för behandlande inlägg

150 kr/skoinlägg, 300 kr/par

Specialanpassade skoinlägg
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år och för behandlande inlägg

300 kr/skoinlägg, 600 kr/par

 

  • Uppdaterad: 8 augusti 2022

  • Faktagranskad: 10 juli 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen