Till start

Vårdgivarguiden

Avgifter

Tabellen visar typ av hjälpmedel i den vänstar kolumnen och pris i den högra.
Hjälpmedel Egenavgift
Hörapparater
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år
600 kronor/förskrivningstillfälle
Ortopediska skor, vuxna 1000 kronor/par
Ortopediska skor, barn under 18 år 500 kronor/par
TENS-hjälpmedel
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år
100 kronor/kalendermånad i max 6 månader
CPAP/Bilevelutrustning
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år
100 kronor/kalendermånad
Kontaktlinser och glasögon för afaki
Avgiftsbefrielse för barn under 8 år
1000 kronor/12-månadersperiod

Kontaktlinser som förskrivs vid specialistklinik
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år

1000 kronor/12-månadersperiod

Elrullstol
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år

500 kronor i årsavgift per elrullstol

Arm- och bentränare
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år

100 kronor/månad

Prefabricerade skoinlägg
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år och för behandlande inlägg

150 kronor/skoinlägg, 300 kronor/par

Specialanpassade skoinlägg
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år och för behandlande inlägg

300 kronor/skoinlägg, 600 kronor/par

 

  • Uppdaterad: 3 november 2023

  • Faktagranskad: 3 november 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen