Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Avgifter

Hjälpmedel Egenavgift
Hörapparater
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år
600 kr/förskrivningstillfälle
Ortopediska skor, vuxna 1000 kr/par
Ortopediska skor, barn under 18 år 500 kr/par
Hyresavgifter för TENS-hjälpmedel.
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år
100 kr/kalendermånad i max 6 mån
Hyresavgift för CPAP/Bilevelutrustning.
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år
100 kr/kalendermånad
Kontaktlinser och glasögon för afaki.
Avgiftsbefrielse för barn under 8 år
1000 kr/12-månadersperiod

Kontaktlinser som förskrivs vid specialistklinik.
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år

1000 kr/12-månadersperiod

Elrullstol.
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år.

500 kr/år

Hyresavgift för arm- och bentränare.
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år.

100 kr/månad

Prefabricerade skoinlägg. Avgiftsbefrielse för barn under 18 år och för behandlande inlägg.

150 kr/skoinlägg, 300 kr/par

Specialanpassade skoinlägg. Avgiftsbefrielse för barn under 18 år och för behandlande inlägg.

300 kr/skoinlägg, 600 kr/par

 

  • Uppdaterad: 1 januari 2021

  • Faktagranskad: 5 november 2020

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen