Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Vid ordinarie förskrivning lånar brukaren hjälpmedel, vid fritt val av hjälpmedel köper man ett hjälpmedel med hjälp av en rekvisition. Möjligheten till fritt val av hjälpmedel finns i Region Stockholm för vissa hjälpmedel inom området rörelse, syn och hörsel.

Hänsyn ska tas till behovets varaktighet vid bedömning av fritt val av hjälpmedel.

Ordinarie regelverk gäller vid förskrivning av fritt val av hjälpmedel.

Egenansvarsprodukter och hjälpmedel som bekostas av annan huvudman kan inte förskrivas via rekvisition för fritt val av hjälpmedel.

Rekvisition på hjälpmedel

Förskrivare och brukare kommer överens om att tillämpa fritt val av hjälpmedel. Brukaren får då en rekvisition på det hjälpmedel som brukaren har behov av och får införskaffa det själv. Brukaren blir då ägare av detta hjälpmedel och ansvarar för dess inköp, hantering och skötsel.

Butiken måste vara registrerad hos Region Stockholm för att kunna lösa in rekvisitionen. Läs mer under information till leverantörer. 

Rekvisitionsbeloppen för rörelsehjälpmedel har korrigerats efter nya priser i avtalen med hjälpmedelscentralerna. 

  • Uppdaterad: 6 december 2023

  • Faktagranskad: 6 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen