Brödsmule-navigation

Sökträffar

  • En dags utbildning för personal vid vårdcentraler, gyn- och barnmorskemottagningar samt ungdomsmottagningar Stockholms län.

    En dags utbildning för personal vid vårdcentraler, gyn- och barnmorskemottagningar samt ungdomsmottagningar Stockholms län.
  • Välkomna till en eftermiddag som ger aktuell information om hälsodeklarationer för personal, anmälningspliktiga resistenta bakterier, personalvaccinationer, tuberkulos, tarminfektioner, blodburna...

    Välkomna till en eftermiddag som ger aktuell information om hälsodeklarationer för personal, anmälningspliktiga resistenta bakterier, personalvaccinationer, tuberkulos, tarminfektioner, blodburna...
  • Informationsmötet riktar sig till läkare och sjuksköterskor inom primärvård, närakuter, akutvård, medicin-, barn-och infektionskliniker, mikrobiologiska laboratorier samt vaccinationsmottagningar.

    Informationsmötet riktar sig till läkare och sjuksköterskor inom primärvård, närakuter, akutvård, medicin-, barn-och infektionskliniker, mikrobiologiska laboratorier samt vaccinationsmottagningar.
  • Utbildning för läkare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter med sjukdomar som ska smittspåras enligt smittskyddslagen.