Sökträffar

  • En dags utbildning för personal vid vårdcentraler, gyn- och barnmorskemottagningar samt ungdomsmottagningar Stockholms län.

    En dags utbildning för personal vid vårdcentraler, gyn- och barnmorskemottagningar samt ungdomsmottagningar Stockholms län.
  • Smittskydd Stockholm inbjuder till informationsträff om smittsamma sjukdomar på SÄBO.

    Smittskydd Stockholm inbjuder till informationsträff om smittsamma sjukdomar på SÄBO.
  • Utbildning för läkare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter med sjukdomar som ska smittspåras enligt smittskyddslagen.