Brödsmule-navigation

Sökträffar

TBE webbutbildning

Utbildning som riktar sig till läkare och sjuksköterskor som vill repetera sina kunskaper om TBE och aktuella vaccinationsrekommendationer.

Webbinarium inför influensakampanjen 2020

Ett webbinarium inför årets influensakampanj för vaccinatörer i Region Stockholm.

Webbutbildning i smittspårning

Utbildning för läkare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter med sjukdomar som ska smittspåras enligt smittskyddslagen.