Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Levnadsvanor

Hälso- och sjukvården har uppdraget att stötta personer som behöver förbättra sina levnadsvanor för att leva ett friskare liv. Här finns information och stöd för dig som träffar patienter som behöver ändra sina levnadsvanor. Rekommendationerna följer nationellt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor och omfattar de fyra levnadsvanorna tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor.