Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälsosamma levnadsvanor

Hälso- och sjukvården har uppdraget att stötta personer som behöver förbättra sina levnadsvanor för att leva ett friskare liv. Här finns information och stöd för dig som träffar patienter som behöver ändra sina levnadsvanor. Rekommendationerna följer Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor och omfattar de fyra levnadsvanorna tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor.

Utbildningar

Aktuella utbildningar och seminarier om hälsofrämjande arbete för vårdgivare