Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälsosamma levnadsvanor

Hälsan i Stockholms län är god och blir allt bättre, men det ser olika ut för olika grupper i befolkningen. Hälsofrämjande arbete för bland annat hälsosammare levnadsvanor, god psykisk hälsa och samverkan med olika sektorer i samhället är viktigt för att minska ojämlikheten i hälsa.

Utbildningar

Aktuella utbildningar och seminarier om hälsofrämjande arbete för vårdgivare