Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Här hittar du material som till exempel kan användas som stöd i arbetet med ohälsosamma levnadsvanor. Det kostnadsfria materialet är till för verksamheter inom Region Stockholm. Beställ material genom att klicka på länken till valt material. Använd knapparna "Beställ" alternativt "Ladda ner" som finns uppe i högra hörnet på webbläsaren.

Om du arbetar i en annan region och är intresserad av något material går det att beställa ett exemplar kostnadsfritt.

Film och affischer till väntrum 

Affisch A4 som ger exempel på vanliga tillstånd och diagnoser där fysisk aktivitet kan användas som behandling. Kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt.

Affisch 70x100 med bilder på vanliga ”sockerfällor”. Den kan även kan användas som samtalsunderlag för samtal kring hälsosamma matvanor med barn och vuxna. Kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt.

Affisch A4 med bilder på vanliga ”sockerfällor” för samtal kring hälsosamma matvanor med barn och vuxna. Kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt.

Affisch A3 med bilder på vanliga ”sockerfällor” för samtal kring hälsosamma matvanor med barn och vuxna. Kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt.

Affisch i A4-format med en förklaring till sockeraffischen för samtal kring hälsosamma matvanor med barn och vuxna. Kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt.

Ett stöd för vårdpersonal att identifiera ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet hos barn och erbjuda stöd. Uppmuntrar föräldrar att fråga om råd gällande sina barns levnadsvanor. Filmen är 1,5 minuter lång.

Material för personal

Stöd för motiverande samtal/strategier

Hjälpmedel framtaget för dig som vårdpersonal för att kunna börja prata om hur vanor kan förändras.

Handledning till materialet Meny/Agenda i bilder för barn.

Meny/Agenda-materialet är ett hjälpmedel framtaget för dig som vårdpersonal för att kunna börja prata om hur vanor kan förändras. Du kan använda materialet precis som du själv vill. Printa ut det. Plasta in det. Sätta upp på väggen som inspiration och i samtal.

Handledning till materialet Meny/Agenda i bilder för vuxna.

Samtalet med patienten är ett viktigt redskap i att stödja någon att förändra sina levnadsvanor. Här finns fyra tips hur man kan ställa frågor till patienten som ökar chanserna till förändring.

Matvanor och fysisk aktivitet

Pdf som skrivs ut och används i samtalet med patienten. Finns på flera språk.

Pdf i A4-format som skrivs ut och används i samtalet med patienten eller sätts upp på mottagningen. Finns på flera språk.

Pdf som skrivs ut och används i samtalet med patienten. Finns på flera språk.

Folder för patienter om fysisk aktivitet på recept. Kan beställas i tryckt version eller skrivas ut. Finns på flera språk.

Pdf som skrivs ut och används i samtalet med patienten.

Tobak och alkohol

Häfte i A4 med frågor och svar om varför och hur du kan arbeta med rök- och alkoholfri operation i din verksamhet. Kan laddas ned och skrivas ut. Materialet är under revidering, ny version kommer.

Matvanor, fysisk aktivtet, tobak och alkohol

Häfte med enkla tips om hur du kan inleda ett samtal om levnadsvanor och hur du använder motiverande strategier. Den är uppdelad i avsnitten levnadsvanor, tobak, alkohol, matvanor och välbefinnande. Materialet är under revidering, ny version kommer.

Material att dela ut till patienter

Matvanor och fysisk aktivitet

Folder som innehåller sammanfattande råd om bra mat och fysisk aktivitet, samt bildmaterial. Det är en sammanslagning av materialet informationsfoldern och bildtabellerna Bra mat och rörelse. Den finns bara på svenska men fler språk kommer.

Bildtabeller för nedladdning. Bildmaterialet riktar sig till personer som har svårt att läsa text och består av en bildtabell för matvanor och en bildtabell för fysisk aktivitet.

Beställningsbar folder som innehåller sammanfattande råd om bra mat och fysisk aktivitet på engelska.

Beställningsbar folder som innehåller sammanfattande råd om bra mat och fysisk aktivitet på arabiska.

Beställningsbar folder som innehåller sammanfattande råd om bra mat och fysisk aktivitet på finska.

Beställningsbar folder som innehåller sammanfattande råd om bra mat och fysisk aktivitet på somaliska.

Informationsblad om varför matvanor är viktigt. Kan laddas ner och skrivas ut. Finns på flera språk samt lättläst.

Informationsblad om varför matvanor är viktigt. Kan laddas ner och skrivas ut.

Dagbok för den som fått fysisk aktivitet på recept. Kan fyllas i på dator och skrivas ut och sparas. Kan även skrivas ut och sparas. Finns på flera språk.

Folder för patienter om fysisk aktivitet på recept. Kan beställas i tryckt version eller skrivas ut. Finns på flera språk.

Pdf som skrivs ut och ges till patienten.

Informationsblad om vad fysisk aktivitet innebär. Kan laddas ner och skrivas ut. Finns på flera språk samt lättläst.

Informationsblad om vad fysisk aktivitet innebär. Kan laddas ner och skrivas ut.

Tobak och Alkohol

Informationsblad om hur tobak och nikotin påverkar vår hälsa. Kan laddas ner och skrivas ut. Finns på flera språk samt lättläst.

Informationsblad om hur tobak och nikotin påverkar vår hälsa. Kan laddas ner och skrivas ut.

Informationsblad om hur alkohol påverkar vår hälsa. Kan laddas ner och skrivas ut. Finns på flera språk samt lättläst.

Informationsblad om hur alkohol påverkar vår hälsa. Kan laddas ner och skrivas ut.

Information till patienter som ska opereras eller nyligen genomgått en operation. Kan beställas i tryckt version eller skrivas ut. Uppdaterad 27 februari 2024.

Beställ, ladda ner eller visa material direkt från Sluta-röka-Linjen såsom kontaktkort, kortställ, broschyrer, affischer och film för väntrum. Det mesta av materialet är kostnadsfritt.

Beställ, ladda ner eller visa material såsom kontaktkort, kortställ, broschyrer, affischer, material för digitala informationsskärmar. Det mesta av materialet är kostnadsfritt.

Matvanor, fysisk aktivitet, tobak och alkohol

Folder med egentester för personen att svara på gällande sina levnadsvanor samt tips och råd om att komma igång med fysisk aktivitet, äta hälsosammare, sluta röka och minska intag av alkohol. Foldern skickas med fördel ut innan ett samtal så att personen kan fylla i den i lugn och ro i hemmet. Det går att skicka ut en digital länk som personen kan öppna hemifrån, beställas i tryckt version eller skrivas ut. Uppdaterad 27 februari 2024.

Patientinformation om levnadsvanor på Janusinfo

  • Bra mat vid typ 2-diabetes
  • Till dig som har typ 2-diabetes
  • Värt att veta om alkohol och din hälsa

Övrigt material

Fem skäl att avstå från cannabis och andra droger

Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) har på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm tagit fram ett informationsmaterial om cannabis och psykisk hälsa.  

Materialet kan användas av personer som i yrket möter ungdomar och unga vuxna i, exempelvis personal inom elev- och studenthälsan, ungdomsmottagningar, skola och hälso- och sjukvård. Digitalt material och affischer kan visas på skärm respektive i tryckt version i exempelvis väntrum. Foldrar kan skrivas ut och placeras där så är lämpligt eller överlämnas vid möte eller samtal med unga.  

Kontakt

Enheten för hälsoutveckling

  • Uppdaterad: 30 april 2024

  • Faktagranskad: 13 mars 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Johanna Lindberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen