Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Materialet är till för verksamheter inom Region Stockholm och är kostnadsfritt. Om du arbetar i en annan region och är intresserad av något av materialen, mejla till oss så skickar vi exemplar för inspiration:

halsoframjande.hsf@sll.se

Material för personal

Handledningsstöd för samtal om levnadsvanor - vuxna

Meny/Agenda i bilder för barn är en strategi och handledning för dig som vårdpersonal för att börja prata om hur man förändrar vanor. Du kan använda materialet precis som du själv vill. Printa ut det. Plasta in det. Sätta upp på väggen som inspiration och i samtal.

Handledningsstöd för samtal om levnadsvanor - barn

Meny/Agenda i bilder för barn är en strategi och handledning för dig som vårdpersonal för att börja prata om hur man förändrar vanor. Du kan använda materialet precis som du själv vill. Printa ut det. Plasta in det. Sätta upp på väggen som inspiration och i samtal.

Regionalt vårdprogram Ohälsosamma levnadsvanor – rapport

Vårdprogram för nedladdning. Den tryckta versionen har utgått och går inte längre att beställa.

Samtal om hälsa

Häfte med enkla tips om hur du kan inleda ett samtal om levnadsvanor och hur du använder motiverande strategier. Den är uppdelad i avsnitten levnadsvanor, tobak, alkohol, matvanor och välbefinnande.

MI-sticka

MI-stickan är en liten guide i att leda motiverande samtal (MI) och är användbar i ditt arbete att stödja patienter att börja leva hälsosammare.

Frågor och svar om rökfri och alkoholfri operation

Häfte i A4 med frågor och svar om varför och hur du kan arbeta med rök- och alkoholfri operation i din verksamhet. Kan laddas ned och skrivas ut

Samtalet är viktigt - samtalstips

Samtalet med patienten är ett viktigt redskap i att stödja någon att förändra sina levnadsvanor. Här finns fyra tips hur man kan ställa frågor till patienten som ökar chanserna till förändring.

Material för patienter

Rökfri och alkoholfri operation

Information till dig som ska opereras eller nyligen genomgått en operation.

Vill ni trycka upp patientinformationen i en större upplaga?

Region Stockholms patientinformation om rök- och alkoholfri operation kan tryckas upp av verksamheterna i Region Stockholm. Mejla till halsoframjande.hsf@sll.se för att få en tryckfil. Ingenting får ändras i filen. Tryckkostnader bekostas av den egna verksamheten

Broschyrställ med samlat material om goda levnadsvanor

Broschyrställ med enkel information till vuxna som vill förbättra sina levnadsvanor. Det levereras komplett med foldrarna Goda levnadsvanor gör skillnad, Bra mat och rörelse samt kontaktkort till Sluta-Röka-linjen och Alkohollinjen.

Goda levnadsvanor gör skillnad - folder

Folder med egentester för personen att svara på gällande sina levnadsvanor samt tips och råd om att komma igång med fysisk aktivitet, äta hälsosammare, sluta röka och minska intag av alkohol. Foldern skickas med fördel ut innan ett samtal så att personen kan fylla i den i lugn och ro i hemmet. Det går att skicka ut en digital länk som personen kan öppna hemifrån.

Bra mat och rörelse - folder

Folder med råd om bra mat och fysisk aktivitet där det framgår vilka livsmedel och aktiviteter man bör öka, byta ut och minska. Finns översatt till engelska, arabiska, somaliska, turkiska och finska och som bildtabeller.

Hur mycket socker äter och dricker du? - affisch

Affisch med bilder på vanliga ”sockerfällor”. Den kan även kan användas som samtalsunderlag. Budskap finns på engelska, arabiska, persiska, somaliska och turkiska.

  • Uppdaterad: 12 april 2021

  • Faktagranskad: 13 september 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Helena Holmgren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen