Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det kostnadsfria materialet är till för verksamheter inom Region Stockholm. Beställ material genom att klicka på länken till valt material. Använd knapparna "Beställ" alternativt "Ladda ner" som finns uppe i högra hörnet på webbläsaren.

Om du arbetar i en annan region och är intresserad av något material går det att beställa ett exemplar kostnadsfritt.

Material för personal

Meny/Agenda-materialet är ett hjälpmedel framtaget för dig som vårdpersonal för att kunna börja prata om hur vanor kan förändras. Du kan använda materialet precis som du själv vill. Printa ut det. Plasta in det. Sätta upp på väggen som inspiration och i samtal.

Handledning till materialet Meny/Agenda i bilder för barn.

Meny/Agenda-materialet är ett hjälpmedel framtaget för dig som vårdpersonal för att kunna börja prata om hur vanor kan förändras. Du kan använda materialet precis som du själv vill. Printa ut det. Plasta in det. Sätta upp på väggen som inspiration och i samtal.

Handledning till materialet Meny/Agenda i bilder för vuxna.

Häfte med enkla tips om hur du kan inleda ett samtal om levnadsvanor och hur du använder motiverande strategier. Den är uppdelad i avsnitten levnadsvanor, tobak, alkohol, matvanor och välbefinnande.

Häfte i A4 med frågor och svar om varför och hur du kan arbeta med rök- och alkoholfri operation i din verksamhet. Kan laddas ned och skrivas ut

Samtalet med patienten är ett viktigt redskap i att stödja någon att förändra sina levnadsvanor. Här finns fyra tips hur man kan ställa frågor till patienten som ökar chanserna till förändring.

MI-sticka

MI-stickan är en liten guide i att leda motiverande samtal (MI) och är användbar i ditt arbete att stödja patienter att börja leva hälsosammare. 

Material att dela till patienter

Broschyrställ med enkel information till vuxna som vill förbättra sina levnadsvanor. Det levereras komplett med foldrarna Goda levnadsvanor gör skillnad, Bra mat och rörelse samt kontaktkort till Sluta-Röka-linjen och Alkohollinjen.

Folder med egentester för personen att svara på gällande sina levnadsvanor samt tips och råd om att komma igång med fysisk aktivitet, äta hälsosammare, sluta röka och minska intag av alkohol. Foldern skickas med fördel ut innan ett samtal så att personen kan fylla i den i lugn och ro i hemmet. Det går att skicka ut en digital länk som personen kan öppna hemifrån.

Folder med råd om bra mat och fysisk aktivitet där det framgår vilka livsmedel och aktiviteter man bör öka, byta ut och minska. Finns översatt till engelska, arabiska, somaliska, turkiska och finska och som bildtabeller.

Bildtabeller för nedladdning. Bildmaterialet riktar sig till personer som har svårt att läsa text och består av en bildtabell för matvanor och en bildtabell för fysisk aktivitet.

Affisch med bilder på vanliga ”sockerfällor”. Den kan även kan användas som samtalsunderlag. Budskap finns på engelska, arabiska, persiska, somaliska och turkiska.

Affisch i A4-format för samtal kring hälsosamma matvanor med barn och vuxna. Handledning på baksidan som bland annat beskriver hur sockermängden är framräknad i livsmedlen. Kan laddas ner eller beställas.

Information till dig som ska opereras eller nyligen genomgått en operation.

Patientinformationen i en större upplaga?

Region Stockholms patientinformation "Rök- och alkoholfri operation" kan tryckas upp av verksamheterna i Region Stockholm. Ingenting får ändras i filen. Tryckkostnader bekostas av den egna verksamheten. Vill du ha en tryckfil kan du mejla oss.

Enheten för hälsoutveckling

  • Uppdaterad: 19 december 2022

  • Faktagranskad: 13 september 2020

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Johanna Lindberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen