Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Här hittar du material som till exempel kan användas som stöd i arbetet med ohälsosamma levnadsvanor. Det kostnadsfria materialet är till för verksamheter inom Region Stockholm. Beställ material genom att klicka på länken till valt material. Använd knapparna "Beställ" alternativt "Ladda ner" som finns uppe i högra hörnet på webbläsaren.

Om du arbetar i en annan region och är intresserad av något material går det att beställa ett exemplar kostnadsfritt.

Material om levnadsvanor

Film och affischer till väntrum 

Ett stöd för vårdpersonal att identifiera ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet hos barn och erbjuda stöd. Uppmuntrar föräldrar att fråga om råd gällande sina barns levnadsvanor. Filmen är 1,5 minuter lång.

Kan beställas i tryckt format eller skrivas ut och sättas upp på mottagningen.

Affisch med bilder på vanliga ”sockerfällor”. Den kan även kan användas som samtalsunderlag. Budskap finns på engelska, arabiska, persiska, somaliska och turkiska. Du som arbetar i en annan region än region Stockholm kan beställa max 5 ex för inspiration.

Affisch i A4-format för samtal kring hälsosamma matvanor med barn och vuxna. Handledning på baksidan som bland annat beskriver hur sockermängden är framräknad i livsmedlen. Kan laddas ner eller beställas.

Material för personal

Hjälpmedel framtaget för dig som vårdpersonal för att kunna börja prata om hur vanor kan förändras.

Handledning till materialet Meny/Agenda i bilder för barn.

Meny/Agenda-materialet är ett hjälpmedel framtaget för dig som vårdpersonal för att kunna börja prata om hur vanor kan förändras. Du kan använda materialet precis som du själv vill. Printa ut det. Plasta in det. Sätta upp på väggen som inspiration och i samtal.

Handledning till materialet Meny/Agenda i bilder för vuxna.

Häfte med enkla tips om hur du kan inleda ett samtal om levnadsvanor och hur du använder motiverande strategier. Den är uppdelad i avsnitten levnadsvanor, tobak, alkohol, matvanor och välbefinnande.

Häfte i A4 med frågor och svar om varför och hur du kan arbeta med rök- och alkoholfri operation i din verksamhet. Kan laddas ned och skrivas ut

Samtalet med patienten är ett viktigt redskap i att stödja någon att förändra sina levnadsvanor. Här finns fyra tips hur man kan ställa frågor till patienten som ökar chanserna till förändring.

Pdf som skrivs ut och används i samtalet med patienten. Finns på flera språk.

Pdf i A4-format som skrivs ut och används i samtalet med patienten eller sätts upp på mottagningen. Finns på flera språk.

Pdf som skrivs ut och används i samtalet med patienten. Finns på flera språk.

Folder för patienter om fysisk aktivitet på recept. Kan beställas i tryckt version eller skrivas ut. Finns på flera språk.

Pdf som skrivs ut och används i samtalet med patienten.

MI-sticka

MI-stickan är en liten guide i att leda motiverande samtal (MI) och är användbar i ditt arbete att stödja patienter att börja leva hälsosammare. 

Material att dela till patienter

Broschyrställ med enkel information till vuxna som vill förbättra sina levnadsvanor. Det levereras komplett med foldrarna Goda levnadsvanor gör skillnad, Bra mat och rörelse samt kontaktkort till Sluta-Röka-linjen och Alkohollinjen.

Folder med egentester för personen att svara på gällande sina levnadsvanor samt tips och råd om att komma igång med fysisk aktivitet, äta hälsosammare, sluta röka och minska intag av alkohol. Foldern skickas med fördel ut innan ett samtal så att personen kan fylla i den i lugn och ro i hemmet. Det går att skicka ut en digital länk som personen kan öppna hemifrån.

Innehåller sammanfattande råd om bra mat och fysisk aktivitet. Finns på svenska, engelska, arabiska, somaliska, turkiska och finska. Uppdaterad version 11 oktober 2021.

Bildtabeller för nedladdning. Bildmaterialet riktar sig till personer som har svårt att läsa text och består av en bildtabell för matvanor och en bildtabell för fysisk aktivitet.

Information till patienter som ska opereras eller nyligen genomgått en operation. Foldern kan tryckas upp av verksamheterna i Region Stockholm. Ingenting får ändras i filen. Tryckkostnader bekostas av den egna verksamheten. Vill du ha en tryckfil kan du mejla halsoframjande.hsf@regionstockholm.se

Dagbok för den som fått fysisk aktivitet på recept. Kan fyllas i på dator och skrivas ut och sparas. Kan även skrivas ut och sparas. Finns på flera språk.

Folder för patienter om fysisk aktivitet på recept. Kan beställas i tryckt version eller skrivas ut. Finns på flera språk.

Pdf som skrivs ut och ges till patienten.

Patientinformation om levnadsvanor på Janusinfo

  • Bra mat vid typ 2-diabetes
  • Till dig som har typ 2-diabetes
  • Värt att veta om alkohol och din hälsa

Övrigt material

Fem skäl att avstå från cannabis och andra droger

Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) har på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm tagit fram ett informationsmaterial om cannabis och psykisk hälsa.  

Materialet kan användas av personer som i yrket möter ungdomar och unga vuxna i, exempelvis personal inom elev- och studenthälsan, ungdomsmottagningar, skola och hälso- och sjukvård. Digitalt material och affischer kan visas på skärm respektive i tryckt version i exempelvis väntrum. Foldrar kan skrivas ut och placeras där så är lämpligt eller överlämnas vid möte eller samtal med unga.  

Kontakt

Enheten för hälsoutveckling

  • Uppdaterad: 18 september 2023

  • Faktagranskad: 13 mars 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Johanna Lindberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen