Brödsmule-navigation

Materialet är till för verksamheter inom Stockholms läns landsting och är kostnadsfritt. Om du arbetar i ett annat landsting och är intresserad av något av materialen, mejla till oss så skickar vi exemplar för inspiration:

halsoframjande.hsf@sll.se

Material för personal

Samtal om hälsa

Häfte med enkla tips om hur du kan inleda ett samtal om levnadsvanor och hur du använder motiverande strategier. Den är uppdelad i avsnitten levnadsvanor, tobak, alkohol, matvanor och välbefinnande.

MI-sticka

MI-stickan är en liten guide i att leda motiverande samtal (MI) och är användbar i ditt arbete att stödja patienter att börja leva hälsosammare.

Material för patienter

Vill ni trycka upp patientinformationen i en större upplaga?

Region Stockholms patientinformation om rök- och alkoholfri operation kan tryckas upp av verksamheterna i Region Stockholm. Mejla till halsoframjande.hsf@sll.se för att få en tryckfil. Ingenting får ändras i filen. Tryckkostnader bekostas av den egna verksamheten

Broschyrställ med samlat material om goda levnadsvanor

Broschyrställ med enkel information till vuxna som vill förbättra sina levnadsvanor. Det levereras komplett med foldrarna Goda levnadsvanor gör skillnad, Bra mat och rörelse samt kontaktkort till Sluta-Röka-linjen och Alkohollinjen.

Goda levnadsvanor gör skillnad - folder

Folder med egentester för patienten att svara på gällande sina levnadsvanor samt tips och råd om att komma igång med fysisk aktivitet, äta hälsosammare, sluta röka och minska intag av alkohol.

Bra mat och rörelse - folder

Folder med råd om bra mat och fysisk aktivitet där det framgår vilka livsmedel och aktiviteter man bör öka, byta ut och minska. Finns översatt till engelska, arabiska, somaliska, turkiska och finska och som bildtabeller.