Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Administration

Samlad information om olika administrativa ärenden, uppgifter och system som vårdgivare i Region Stockholm kan behöva. Under Patientadministration finns innehåll med koppling till mötet med patienter, och under Verksamhetsadministration sådant som relaterar till andra delar av verksamheten.

På den här sidan har vi lyft fram några länkar till innehåll som ofta efterfrågas och används mycket.