Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdhygien Stockholm

Vårdhygien Stockholm är en expertfunktion som arbetar med att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning hos patienter och vårdpersonal.

Rena händer räddar liv

Folkhälsomyndigheten och SKR har tagit fram material för att stödja vård och omsorg i att förbättra handhygienen.

Vårdhandboken

I handboken kan du läsa mer om hygienrutiner, infektioner och smittspridning.