Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdhygien Stockholm

Vårdhygien Stockholm är en expertfunktion som arbetar med att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning hos patienter och vårdpersonal.

Frågor och svar

Svar på vanligt förekommande frågor om exempelvis vårdhygieniska rutiner.

Kunskapsstöd vårdhygien

Nationellt samlade kunskapsstöd för vårdhygien som kan användas inom vård och omsorg i alla kommuner och regioner.

Ta dig tid till handhygien!

God handhygien är den enskilt viktigaste infektionsförebyggande insatsen och kärnan i det smittförebyggande arbetet.

Vårdhandboken

I handboken kan du läsa mer om hygienrutiner, infektioner och smittspridning.

Att förebygga VRI

Att förebygga vårdrelaterade infektioner är ett kunskapsunderlag utarbetat av experter inom området.