Brödsmule-navigation

Rena händer räddar liv

Folkhälsomyndigheten och SKL har tagit fram material för att stödja vård och omsorg i att förbättra handhygienen.

Vårdhandboken

I handboken kan du läsa mer om hygienrutiner, infektioner och smittspridning.