Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdhygien Stockholm

Vårdhygien Stockholm är en expertfunktion som arbetar med att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning hos patienter och vårdpersonal.

Ta dig tid till handhygien!

God handhygien är den enskilt viktigaste infektionsförebyggande insatsen och kärnan i det smittförebyggande arbetet.

Vårdhandboken

I handboken kan du läsa mer om hygienrutiner, infektioner och smittspridning.