Till start

Vårdgivarguiden

Rapportera

Vårdgivare som har avtal med Region Stockholm ska rapportera den vård som patienterna får enligt Socialstyrelsens anvisningar och gällande regelverk för rapportering av vårdkontakter.

Informationen ligger till grund för ersättning, uppföljning och utveckling. Den används också i forskning och som underlag för politiska beslut. Rapporteringen sker med hjälp av olika koder, där vissa är kopplade specifikt till ersättning och uppföljning.

För vårdgivare som får produktionsrelaterad ersättning är koderna samlade i rapporteringsanvisningar.