Till start

Vårdgivarguiden

I avtalet regleras de villkor som gäller vid upphörande av verksamhet. Vissa behörigheter i de system som berör fakturering avvecklas med en viss fördröjning för att vårdgivaren ska ha möjlighet att godkänna faktureringsunderlag för hela avtalsperioden.

Vårdgivaren ansvarar bland annat för att

 • informera berörda patienter om att verksamheten upphör. 
 • hjälpa berörda patienter att överföras till en annan överenskommen vårdgivare i enlighet med beställarens anvisning.
 • se till att redan planerade provtagningar och undersökningar bevakas av den nya vårdgivaren.
 • säkerställa att nya patienter som accepteras av vårdgivaren under denna period ska kunna avslutas innan avtalet upphör.
 • informera berörda vårdgivare om att verksamheten upphör. Det kan handla om till exempel vårdgivare i närområdet eller remittenter.
 • avsluta personalens behörighet till olika system.
 • hantera e-tjänstekort enligt rutin.
 • förvara och arkivera patientjournaler i enlighet med Patientdatalagen.
 • besvara och avsluta mottagningens inkomna ärenden i  e-tjänsterna på 1177. Inga ärenden ska vara obesvarade när mottagningen upphör.
 • beställa avslutning av mottagningens anslutning till e-tjänsterna på 1177.
 • anmäla ändring till vårdgivarregistret hos Ivo.

Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt e-tjänstekort.

Om bevarande och gallring av patientjournaler för regiondrivna och privata vårdgivare.

Instruktioner och ifyllbart formulär för hur er mottagning inaktiverar sin anslutning till e-tjänsterna på 1177.se.

Beställaren ansvarar bland annat för att

 • beställa avveckling av kombikakoder, de stängs tre månader efter avtalets upphörande.
 • beställa avveckling av HSA-ID i Elektroniska katalogen, Ek.
 • informera berörda politiska organ i Region Stockholm.

Uppsägning av ditt avtal inom vårdval

För att säga upp ett avtal inom vårdval Stockholm eller vårdval Norrtälje ska en blankett för uppsägning undertecknas och postas till:

Vårdval Stockholm:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Registrator
Box 30017
104 25 Stockholm

Vårdval Norrtälje:

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Registrator
Box 801
761 28 Norrtälje

Blankett för uppsägning

Blanketten används för uppsägning av hela eller delar av ett uppdrag. Uppsägningstiden inom vårdval är normalt sex månader. Aktuell avtalshandläggare bekräftar uppsägningen till verksamhetschefen.

Avser uppsägning från vårdgivarens sida. Uppsägningstiden framgår av avtalet. Uppdaterad 22 maj 2024.

Avser uppsägning från vårdgivarens sida. Uppsägningstiden framgår av avtalet.

Listade patienter

När en mottagning inom vårdval barnavårdscentral, primär hörselrehabilitering eller husläkarmottagning stänger ansvarar beställaren för att samtliga listade patienter får information till sina folkbokföringsadresser.

Vårdgivaren ansvarar för att kontakta listade patienter med skyddad identitet.

 • Uppdaterad: 29 maj 2024

 • Faktagranskad: 18 oktober 2023

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Annika Asplind, hälso- och sjukvårdsförvaltningen