Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

I Region Stockholm har regionarkivet hand om slutarkivering av patientjournaler från vårdverksamheter som drivs i regionens egen regi.

Privata vårdgivare som driver vård via vårdavtal med Region Stockholm omfattas inte av detta omhändertagande för slutarkivering. Se längre ner på sidan vad som gäller för privata vårdgivare.

På regionarkivets webbplats kan du läsa mer om hur man begär ut och levererar journaler för slutarkivering.

Privata vårdgivares ansvar för journaler

Privata vårdgivare ansvarar för att verksamhetens patientjournaler tas om hand så att obehöriga inte kan ta del av patientuppgifterna enligt Socialstyrelsens föreskrifter 6 kap. HSLF-FS. Ansvaret gäller i tio år efter det att sista anteckning gjorts i journalen.

Vårdgivare som upphör med verksamheten ska därmed:

  • förvara journalerna enligt de regler som gäller i tio år efter sista anteckning i journalen.
  • under dessa tio år pröva patienters och närståendes begäran om att få ta del av patientjournaler.

Relaterad information

Lagens syfte är att öka patientsäkerheten med bibehållet skydd för den personliga integriteten. Här finns bestämmelser om hur vårdgivare ska behandla personuppgifter inom hälso- och sjukvården och hur patientjournal ska föras.

  • Uppdaterad: 19 januari 2024

  • Faktagranskad: 19 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Peter Wattman, hälso- och sjukvårdsförvaltningen