Brödsmule-navigation

Om du vill anmäla att en restaurang, eller liknande verksamhet, inte följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer, till exempel om det är trängsel mellan gästerna, ska du vända dig till kommunen. Du hittar information om tillsyn på respektive kommuns webbplats.

Jour

Smittskyddsläkaren nås alltid via 08-123 143 00. Under jourtid är numret kopplat via Karolinska Solnas växel.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Paragrafanmälan / anmäl till Smittskyddsläkaren

Klamydia, gonorré och syfilis

Övriga sjukdomar

Anmälan om byte av behandlande läkare

Var ska anmälan skickas

Pappersanmälningar skickas till respektive läns smittskyddsenhet.

Pappersanmälningar för Stockholms län behöver endast skickas till:

Smittskydd Stockholm
Box 17533
118 91 Stockholm

eller internpostadressen:

Smittskydd Stockholm/HSF

Hur ska respektive sjukdom anmälas?

Se respektive sjukdomssida för praktiska råd vid anmälan.

Smittsamma sjukdomar A-Ö

Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse.

Remisser

Övriga blanketter

Instruktionsfilm - SmiNet-anmälan

Lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga

Via länken nedan hittar du uppdragsbeskrivning och anmälningsblankett.

Lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga

Agerar som Smittskydd och Strama Stockholms lokala representanter i länet. De förmedlar information, kunskap och samordnar smittskydds- och stramaarbetet i primärvården.