Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Jour

Smittskyddsläkaren nås alltid via 08-123 143 00. Under jourtid är numret kopplat via Karolinska Solnas växel.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Elektronisk smittskyddsanmälan

Gör en smittskyddsanmälan direkt via datorn. För detta måste du ha ett lösenord till SmiNet.

Utskrivbar blankett för smittskyddsanmälan

Tillfällig lösning för att skriva ut en tom blankett som du skickar via post till Smittskydd Stockholm. Används om du inte har ett lösenord till SmiNet.

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Paragrafanmälan / anmäl till Smittskyddsläkaren

Klamydia, gonorré och syfilis

Paragrafanmälan av person som ska lämna prov (klamydia, gonorré och syfilis)

Anmälan av person som inte identifierats, kontaktats eller där provtagning inte bekräftats.

Paragrafanmälan av patient som inte följer smittskyddslagen (klamydia, gonorré och syfilis)

Anmälan avseende patient som inte kommer för smittspårning, inte följer sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta medför en smittrisk för andra.

Övriga sjukdomar

Paragrafanmälan av kontakt eller patient som inte följer smittskyddslagen

Anmälan av kontakt som skall lämna prov eller patient som inte har kännedom om sin diagnos, inte kommer för smittspårning eller inte följer annan förhållningsregel.

Anmälan om byte av behandlande läkare

Anmälan om byte av behandlande läkare med mera enligt Smittskyddslagen

Blanketten används vid anmälan om byte av behandlande läkare.

Var ska anmälan skickas

Pappersanmälningar skickas till respektive läns smittskyddsenhet.

Pappersanmälningar för Stockholms län behöver endast skickas till:

HSF/Smittskydd Stockholm
Box 6909
102 39 Stockholm

eller internpostadressen:

Smittskydd Stockholm/HSF

Hur ska respektive sjukdom anmälas?

Se respektive sjukdomssida för praktiska råd vid anmälan.

Smittsamma sjukdomar A-Ö

Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse.

Hur anmäls klamydia, gonorré, syfilis och hiv avseende patient-ID?

Det är inte tillåtet att anmäla dessa sjukdomar med patientens fullständiga identitet. De sjukdomsfallen ska istället anmälas med ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat Annat nummer.

Falldefinitioner - vid anmälan enligt smittskyddslagen - Folkhälsomyndigheten

Innehåller rekommendationer om vilka kriterier i form av definitioner av bekräftade eller misstänkta sjukdomsfall (falldefinitioner) som ska användas i den svenska övervakningen av smittsamma sjukdomar.

Remisser

Remiss till MRSA-teamet Danderyd

För uppföljning och vidare handläggning av patient hos MRSA-teamet på infektionskliniken Danderyds Sjukhus.

Remiss/remissvar från elevhälsan till vårdcentral

Används vid hälsoundersökning av barn.

Handläggning av gravid kvinna med hepatit B och hennes barn

Ordinations- och utredningsunderlag för gravid kvinna med hepatit B och hennes barn. Dokumentet ska medfölja den gravida kvinnan från MHV/BMM till förlossning/BB och skickas sedan till barnets BVC.

Gravid med hepatit B – Remiss till infektionsklinik

Alla HBs-Ag-positiva gravida ska remitteras till Infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset eller Danderyds sjukhus.

Övriga blanketter

Stickprovsundersökning av följsamheten till intagnings- och screeningodlingar

Gäller för MRSA, vård av MRSA-bärare, samt VRE, ESBLcarba- och ESBL-screening av utlandsvårdade.

Hälsodeklaration och hälsointyg vid anställning, studier och praktik

Ska användas vid nyanställning och praktik inom vården i Region Stockholm och i vårdverksamheter som har avtal med Region Stockholm.

Instruktionsfilm - SmiNet-anmälan

Så gör du en smittskyddsanmälan via SmiNet

Film som visar hur du gör en elektronisk smittskyddsanmälan via www.sminet.se.

Lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga

Via länken nedan hittar du uppdragsbeskrivning och anmälningsblankett.

Lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga

Agerar som Smittskydd och Strama Stockholms lokala representanter i länet. De förmedlar information, kunskap och samordnar smittskydds- och stramaarbetet i primärvården.

  • Uppdaterad: 14 april 2020

  • Faktagranskad: 1 september 2019

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Tomas Wahl, Smittskydd Stockholm