Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Jour

Smittskyddsläkaren nås alltid via 08-123 143 00. Under jourtid är numret kopplat via Karolinska Solnas växel.

Klinisk smittskyddsanmälan och paragrafanmälan via Sminet

Inloggning i Sminet görs i första hand med SITHS e-legitimation. Saknar du SITHS kan du ansöka om ett så kallat gruppkonto. Observera att paragrafanmälningar inte kan göras via gruppkonto.

Systemet är öppet dygnet runt. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Både kliniska smittskyddsanmälningar och paragrafanmälningar går även att anmäla med blanketter i PDF-format som skrivs ut, fylls i och postas med vanlig post. Se länk nedan.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Logga in via internet

Logga in via Sjunet

Sjunet är ett kommunikationsnätverk inom regioner, kommuner och privata vårdgivare. Inloggning via Sjunet ger en ökad säkerhet.

Anmälan om byte av behandlande läkare

Blanketten används vid anmälan om byte av behandlande läkare.

Hur ska respektive sjukdom anmälas?

Se respektive sjukdomssida för praktiska råd vid anmälan.

Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse.

Det är inte tillåtet att anmäla dessa sjukdomar med patientens fullständiga identitet. De sjukdomsfallen ska istället anmälas med ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat Annat nummer.

Innehåller rekommendationer om vilka kriterier i form av definitioner av bekräftade eller misstänkta sjukdomsfall (falldefinitioner) som ska användas i den svenska övervakningen av smittsamma sjukdomar.

Remisser

Används vid remittering för provtagning av nyanlända skolbarn.

Handläggning av gravid med hepatit B, samt planering för det väntade barnet.

Övriga blanketter

Gäller för MRSA, vård av MRSA-bärare, samt VRE och ESBLcarba-screening av utlandsvårdade.

Ska användas vid anställning respektive vårdtagarnära lärande inom vården i Region Stockholm och i vårdverksamheter som har avtal med Region Stockholm.

Lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga

Via länken nedan hittar du uppdragsbeskrivning och anmälningsblankett.

Agerar som Smittskydd och Strama Stockholms lokala representanter i länet. De förmedlar information, kunskap och samordnar smittskydds- och stramaarbetet i primärvården.

  • Uppdaterad: 15 december 2023

  • Faktagranskad: 15 december 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Tomas Wahl, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen