Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Som ett stöd i förskrivningsarbetet finns fyra olika behovstrappor; aktiviteter i dagliga livet, förflytta sig, kommunicera samt vård och behandling. Behovstrapporna bygger på hälso- och sjukvårdslagen och är tänkta att fungera som verktyg för hjälpmedelsförskrivare i arbetet med att säkerställa likvärdiga bedömningar för brukare i Stockholms län.

Trappstegen bygger på prioritering

Varje behovstrappa rymmer ett antal trappsteg, som bygger på en princip om prioritering. Generellt prioriteras brukare med stora behov framför brukare med mindre behov. Det innebär att livsuppehållande behov ska tillgodoses före andra behov. Därefter tillgodoser man basfunktioner i hemmet och hjälpmedel för vardagsfunktioner i närområdet. Först senare kan hjälpmedel för fritidssysselsättning förskrivas, vilket Region Stockholm i dagsläget inte styrker.

Lagstadgade samhällsskyldigheter

Lagstadgade samhällsskyldigheter står över behovstrapporna. Grundläggande behov som krävs för att varje individ ska klara sina samhällskyldigheter enligt svensk lagstiftning – exempelvis allmän skolplikt, vittnesplikt eller skyldighet enligt smittskyddslagen – kan inte prioriteras bort utan måste alltid bli tillgodosedda.

  • Uppdaterad: 6 december 2023

  • Faktagranskad: 6 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen