Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hjälpmedelsguiden

Region Stockholm tillhandahåller hjälpmedel för den dagliga livsföringen i hemmet och närmiljön samt för vård och behandling. Hjälpmedelsguiden vänder sig till förskrivare och beskriver vilka behov regionen ska tillgodose utifrån hälso- och sjukvårdslagen.