Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Utökad behörighet som kräver specialistkompetens/vidareutbildning

 • Näringsprodukter. Kan förskrivas av distriktssköterska med vidareutbildning inom näring samt av nutritionssjuksköterska.
 • Kompressionsmaterial. Kan förskrivas av arbetsterapeut/fysioterapeut/sjuksköterska med vidareutbildning inom lymfödem
 • Förbrukningshjälpmedel inom diabetes, inkontinens och/eller sårvård. Kan förskrivas av sjuksköterska med vidareutbildning inom respektive område. Socialstyrelsens utbildning "Förskrivning av förbrukningsartiklar" är inte en vidareutbildning som ger behörighet till förskrivning av förbrukningshjälpmedel.

Utökad behörighet som kräver specifik profession kombinerat med klinik, mottagning eller verksamhet

 • Hjälpmedel för kylbehandling. Avser kylväst, kylkeps.
 • Arm-, bål- och benträningsredskap. Avser arm/bentränare, aktiv/passiv.
 • På- och avklädningskrokar/-pinnar. Avser påklädningsrobot. Avser arbetsterapeut på armprotesmottagning.
 • Telefoner för fasta nät, texttelefoner, totalkonversationsenheter. Avser alternativ telefoni.
 • Ljudstimulatorer, tinnitus. Avser audionom på hörsel- och balanskliniken.
 • Transmissionssystem via radio. Avser audionom på hörsel- och balanskliniken.

För förskrivningskriterier se

Hjälpmedel i Hjälpmedelsguiden.

Utökad behörighet vid delegering

I Beställningsportalen laddar man även in intyg på delegering. Delegering beslutas av verksamhetschef och delegeringen ska ges av en behörig förskrivare.

Mer information om delegering se

 • Uppdaterad: 6 juli 2022

 • Faktagranskad: 6 juli 2022

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen