Utökad behörighet i Beställningsportalen | Vårdgivarguiden
Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Utökad behörighet som kräver specialistkompetens/vidareutbildning

  • Näringsprodukter. Kan förskrivas av distriktssköterska med vidareutbildning inom näring samt av nutritionssjuksköterska.
  • Kompressionsmaterial. Kan förskrivas av arbetsterapeut/fysioterapeut/sjuksköterska med vidareutbildning inom lymfödem
  • Förbrukningshjälpmedel inom diabetes, inkontinens och/eller sårvård. Kan förskrivas av sjuksköterska med vidareutbildning inom respektive område.

Utökad behörighet som kräver specifik profession kombinerat med klinik, mottagning eller verksamhet

  • Hjälpmedel för kylbehandling. Avser kylväst, kylkeps.
  • Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet. Avser tyngdtäcke.
  • Arm-, bål- och benträningsredskap. Avser arm/bentränare, aktiv/passiv.
  • På- och avklädningskrokar/-pinnar. Avser påklädningsrobot. Avser arbetsterapeut på armprotesmottagning.
  • Telefoner för fasta nät, texttelefoner, totalkonversationsenheter. Avser alternativ telefoni.
  • Ljudstimulatorer, tinnitus. Avser audionom på hörsel- och balanskliniken.
  • Transmissionssystem via radio. Avser audionom på hörsel- och balanskliniken.

För förskrivningskriterier se

Sök och filtrera hjälpmedel

Hjälpmedel i Hjälpmedelsguiden.

Utökad behörighet vid delegering

I Beställningsportalen laddar man även in intyg på delegering. Delegering beslutas av verksamhetschef och delegeringen ska ges av en behörig förskrivare.

Mer information om delegering se