Brödsmule-navigation

Smittskydd Stockholm arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Arbetet är länsövergripande och det sker genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor. Verksamheten regleras i smittskyddslagen.

Kontakt

Kontaktuppgifter till myndigheten Smittskydd Stockholm.

Lediga jobb

Inga lediga jobb för tillfället.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan