Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Smittskydd Stockholm arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Arbetet är länsövergripande och det sker genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor. Verksamheten regleras i smittskyddslagen.

Smittskydd Stockholm är uppdelat i tre enheter:

  • Medicinskt kunskapsstöd och epidemiologi - här ingår epidemiologer och läkare
  • Verksamhetsstöd - här är det administrativa stödet samlat
  • Övervakning och handläggning - här ingår sjuksköterskor, socionomer och STI-handläggare

Här hittar du adress och telefonnummer till Smittskydd Stockholm, samt hur du når smittskyddsläkare i beredskap.

Lediga jobb

Inga lediga jobb för tillfället.

 

  • Uppdaterad: 16 februari 2024

  • Faktagranskad: 4 januari 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Tomas Wahl, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen