Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Smittskydd Stockholm arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Arbetet är länsövergripande och det sker genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor. Verksamheten regleras i smittskyddslagen.

Smittskydd Stockholm är uppdelat i tre enheter:

  • Medicinskt kunskapsstöd och epidemiologi - här ingår epidemiologer och läkare
  • Verksamhetsstöd - här är det administrativa stödet samlat
  • Övervakning och handläggning  - här ingår sjuksköterskor och STI-handläggare

Kontaktuppgifter till myndigheten Smittskydd Stockholm.

Lediga jobb

  • Uppdaterad: 25 november 2021

  • Faktagranskad: 7 april 2021

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Tomas Wahl, Smittskydd Stockholm