Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Smittskydd Stockholm arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Arbetet är länsövergripande och det sker genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor. Verksamheten regleras i smittskyddslagen.

Kontakt

Kontaktuppgifter till myndigheten Smittskydd Stockholm.

Lediga jobb

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2019 för Smittskydd Stockholm

Här hittar du bland annat information om Smittskydd Stockholms uppdrag, samt våra mål och planerade aktiviteter under 2019.

  • Uppdaterad: 11 januari 2021
  • Faktagranskad: 22 september 2020
  • Redaktör: Tomas Wahl
  • Faktagranskare: Tomas Wahl, Smittskydd Stockholm