Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Smittskydd Stockholm arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Arbetet är länsövergripande och det sker genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor. Verksamheten regleras i smittskyddslagen.

Smittskydd Stockholm är uppdelat i tre enheter:

  • Medicinskt kunskapsstöd och epidemiologi - här ingår epidemiologer och läkare
  • Verksamhetsstöd - här är det administrativa stödet samlat
  • Övervakning och handläggning - här ingår sjuksköterskor, socionomer och STI-handläggare

Här hittar du adress och telefonnummer till Smittskydd Stockholm, samt hur du når smittskyddsläkare i beredskap.

Lediga jobb

Inga lediga jobb för tillfället.

 

  • Uppdaterad: 16 februari 2024

  • Faktagranskad: 4 januari 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Tomas Wahl, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen