Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Inom Region Stockholm finns ett stort antal it-system som hanterar olika administrativa aspekter av vården såsom rapportering av utförd vård och fakturering. I dessa system används ofta olika typer av koder och variabler för att identifiera vem, vad, hur och när. Det finns internationella, nationella och regionala kodverk för att identifiera vårdgivare och beskriva vård. I Region Stockholm finns många koder och klassifikationer i systemet Kodservern.

Kodserver är en tjänst som listar koder och klassifikationer som bland annat används vid registrering av vårdkontakter, som till exempel besökstyp, läkemedel och diagnos.

Identifiera vårdavtalet

Identifiera vårdgivaren och dess avtalade uppdrag

Identifiera och beskriv utförd vård

Om hur Region Stockholm jobbar med vårdinformatik

Kontakt

  • Uppdaterad: 13 mars 2024

  • Faktagranskad: 4 december 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Irene Wester, hälso- och sjukvårdsförvaltningen