Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

MDM-plattformen är skapad för att stödja masterdatamanagement (MDM), som är en benämning som omfattar både masterdata och de rutiner och regler som har utformats för att upprätthålla god datakvalitet. Grundläggande principer:

 • Data skapas en gång och används sedan överallt.
 • Data uppdateras en gång och det uppdateras då överallt.
 • Samma data återanvänds i flera system.

Kortfattat innebär masterdata att data skapas och uppdateras en gång för att sedan kunna återanvändas i många olika processer eller system. Målet med tjänsten är att erbjuda korrekta data som andra system kan använda.

Om Masterdata (MDM) och masterdataprogrammet som är en förutsättning för digitalisering och nödvändigt för Region Stockholms hälso- och sjukvårdssystem.

Region Stockholms egna enheter

Information om enheter som tillhör Region Stockholm och som är definierad som masterdata skapas och uppdateras i MDM-plattformen av masterdataproducenter, som även är katalogansvariga för den elektroniska katalogen, Ek. Information om enheter som inte definieras som masterdata skapas och uppdateras i Ek.

Privata vårdgivares enheter

Katalogansvariga för privata vårdgivare fortsätter att arbeta i Ek. Information om privata vårdgivares enheter och adress för fysisk besöksplats hämtas från Ek till MDM-plattformen av masterdataproducenter för privata vårdgivare. Dessa kompletterar också informationen med sådan data som är definierad som masterdata, men som inte finns i Ek idag.

Om en adress som hämtas från Ek inte finns i Lantmäteriets fastighetsregister kan den inte skapas i MDM-plattformen utan behöver först rättas i Ek. Detta görs av den som är katalogansvarig och sedan hämtas adressen till MDM-plattformen på nytt.

Samlad information finns i API-portalen

All information kring beställningar och anslutning av system har samlats i den så kallade API-portalen. I API-portalen finns information om

 • arbetet med masterdata
 • vilken typ av data som konsumenter kan hämta ur MDM-plattformen
 • hur beställning och anslutning av system går till.

Även den tekniska information som behövs för att skapa integrationer mellan konsumerande system och MDM-plattformen finns i API-portalen.

Så går det till att beställa

En beställning börjar med att beställaren fyller i ett formulär med fullständiga uppgifter. Formuläret ska signeras innan det skickas in av behörig beställare.

Beställningsformulär samt regelverk för konsumenter av masterdata.

Signeringen kan göras antingen manuellt eller digitalt. Vid manuell signering skannas dokumentet in innan det skickas. Skicka den signerade beställningen till masterdataprogrammets e-postadress:

Masterdataprogrammet

Kostnad

Serviceförvaltningen tar ut en avgift för driften av integrationer som ska hämta data från MDM-plattformen. Att se innehållet i plattformen är gratis.

Att logga in och använda tjänsten

Alla medarbetare som har e-tjänstekort har tillgång till MDM-plattformen. Behörigheterna varierar beroende på vilken roll medarbetaren har.

För att kunna komma åt MDM-plattformens inloggningssida krävs åtkomst till SLL-net.

Då MDM-plattformen använder sig av en så kallad identitetsleverantör, IdP, som kontrollerar att bara rätt personer får åtkomst till MDM-plattformen, så måste vissa krav följas.

SLL IdP identitetsintygsutfärdare används för stark autentisering för att kontrollera och fastställa användares identitet vid inloggning i Region Stockholms system.

Stöd till användare

På Region Stockholms intranät finns en lathund för hur man använder MDM-plattformen.

På Lärtorget finns en utbildning i MDM-plattformen som i första hand riktar sig till avtalsansvariga.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm.

Kontakt och support

För frågor om masterdata och masterdatamanagement i Region Stockholm: 

Masterdataprogrammet

För support och felanmälningar som rör MDM-plattformen:

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  • Uppdaterad: 9 oktober 2023

  • Faktagranskad: 9 oktober 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Malin Sundeby, hälso- och sjukvårdsförvaltningen