Till start

Vårdgivarguiden

Hur du fakturerar för registrerad vård, personlistning och medicinsk service samt skickar elektronisk faktura i Vårdfaktura.

Vårdfaktura

Vårdfaktura är en e-tjänst som kan användas av vårdgivare för att fakturera Region Stockholm för utförd vård, personlistning och medicinsk service. Vårdgivare skickar i Vårdfaktura en elektronisk faktura direkt till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

E-tjänst som kan användas av vårdgivare för att fakturera Region Stockholm för utförd vård, personlistning och medicinsk service.

Faktureringsschema

Inrapportering av besök måste normalt ske före 24 den sista vardagen i månaden för att komma med i månadens fakturaunderlag. Tidigast den tredje vardagen nästföljande månad finns fakturaunderlaget klart i Vårdfaktura. Information om när fakturaunderlaget är klart kommer löpande på Vårdfakturas inloggningssida.

Avstämningsfunktionen

Avstämningsfunktionen är ett system som ger vårdgivarna möjlighet att dagligen följa upp status för inrapporterade besök/vårdhändelser genom Excelrapporter. Avstämningsfunktionen finns tillgänglig via Vårdfaktura.

E-tjänst där vårdgivare kan följa upp status för vårdhändelser i några av Region Stockholms övriga e-tjänster och system. Avstämningsfunktionen finns tillgänglig via Vårdfaktura.

Avtalsnummer

Varje faktura till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska vara försedd med ett avtalsnummer, ett ADA-nummer.  För att ta reda på avtalsnumret kan du vända dig till din avtalshandläggare.

Elektronisk fakturering

Enligt en ny lag om elektroniska fakturor som gäller från 1 april 2019 ska alla leverantörer till offentlig sektor skicka e-faktura.

Vårdgivare som har ingått avtal med Region Stockholm tecknade före 1 april 2019 har fortfarande möjlighet att skicka pappersfaktura.

Mer information om elektronisk fakturering finns på Region Stockholms webbplats.

Pappersfaktura

För vårdgivare som har tecknat avtal före 1 april 2019 kvarstår möjligheten att skicka pappersfaktura.

Pappersfakturor skickas till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 120 81
102 23 Stockholm

Ange referens enligt listan nedan:

 • BUMM - referens 1500-250-4
 • BVC - referens 1500-250-4
 • Husläkarverksamhet - referens 1500-220-4
 • Logopedverksamhet - referens 1500-260-4
 • MVC - referens 1500-250-4
 • Primärvårdsrehabilitering - referens 1500-260-4
 • Specialiserad fysioterapi - referens 1500-260-4
 • Ungdomsmottagning - referens 1500-250-4

Exempel - husläkarverksamhet

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Referens 1500-220-4
Box 120 81
102 23 Stockholm

Kompensation för moms

Privat vårdgivare och regionägda bolag, som inte har rätt att göra avdrag för moms, får på fakturerat belopp göra ett tillägg motsvarande högst den statliga momskompensationen. Den statliga momskompensationen är för närvarande 6 procent och om inte annat avtalats är tillägget som vårdgivarna får göra lika med den statliga momskompensationen.

I första hand gäller emellertid det som står i respektive vårdgivares avtal. I avtal som tillkommit genom upphandling enligt LOU är till exempel momskompensationen normalt inkluderad i det offererade priset. Vårdgivaren har då i dessa fall inte rätt att göra ytterligare tillägg till priset. Vid behov kan vårdgivare höra med sin ordinarie avtalshandläggare om vad som gäller i deras fall.

Asylsökande

Med faktura, bifoga alltid LMA-nummer. Vid anmodan ska epikris/läkarintyg lämnas.

Personer utan tillstånd

Kvotflyktingar

Information om ersättning för kvotflyktingar som ännu inte är folkbokförda boende i Stockholms län.

Utlandssvenskar och utländska patienter

Taxekoder som används i öppenvård vid rapportering av utlandssvenskar och utländska patienter samt vilket underlag och id-handling som krävs vid fakturering.

Faktureringsunderlag

E-tjänst för vårdgivare inom öppenvården med ett eget betalningsansvar för läkemedel. Finns tillgänglig via e-tjänsten Faktureringsunderlag medicinsk service, FUMS.

E-tjänst för vårdgivare inom öppenvården för kontroll av kostnader för medicinsk diagnostik. FUMS är även ingången till e-tjänsten Faktureringsunderlag läkemedel, FUL.

 • Uppdaterad: 17 oktober 2022

 • Faktagranskad: 14 mars 2022

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Mattias Lind, hälso- och sjukvårdsförvaltningen