Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccinera är ett internetbaserat rapporterings- och journalsystem för vaccinationer.
E-tjänsten används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

Varje vaccination registreras i Vaccinera som ett separat besök där den obligatoriska hälsodeklarationen i elektroniskt format knyts samman med varje patient. Registrerade vaccinationer ger underlag för ersättning som betalas ut av Region Stockholm en gång per månad.

I Vaccinera kan vårdgivarna även ta ut standardrapporter för uppföljning.

Från och med 1 maj 2019 krävs säker inloggning med eTjänstekort till Vaccinera. 

eTjänstekort

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Säsongsinfluensan och den årliga influensakampanjen

Om vaccination mot säsongsinfluensa

Vårdgivarguidens och Smittskydd Stockholms information om säsongsinfluensan och den årliga vaccinationskampanjen.

Vem får vaccinera?

I vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och sjukhus ingår att utföra vaccinationer som omfattas av vaccinationsprogrammet. Andra vårdgivare kan ansöka om att bedriva verksamhet inom vårdval Vaccination.

Vaccination - Vårdval Stockholm

Vårdvalet omfattar två vaccinationsprogram: säsongsinfluensa och pneumokocker. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

Användarmanual för administratörer

Support

Om du har frågor som rör e-tjänsten:
I första hand finns det en Användarhandbok under menyn Hjälp i Vaccinera.
I andra hand får du vända dig till dina lokala administratörer för Vaccinera. Lista över vilka dessa är finns under Hjälp/Kontakt.

Om din lokala administratör inte kan hjälpa dig, kontakta SF IT Servicedesk:

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

Kontakt

Vid frågor angående avtal och ersättning, kontakta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

  • Uppdaterad: 22 januari 2021
  • Faktagranskad: 4 oktober 2020
  • Redaktör: Anna Waldenström
  • Faktagranskare: Hasibe Poyraz, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen