Brödsmule-navigation

Vaccinera är ett internetbaserat rapporterings- och journalsystem för vaccinationer.
E-tjänsten används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

Varje vaccination registreras i Vaccinera som ett separat besök där den obligatoriska hälsodeklarationen i elektroniskt format knyts samman med varje patient. Registrerade vaccinationer ger underlag för ersättning som betalas ut av Stockholms läns landsting en gång per månad.

I Vaccinera kan vårdgivarna även ta ut standardrapporter för uppföljning.

Säsongsinfluensan och den årliga influensakampanjen

Vem får vaccinera?

I vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och sjukhus ingår att utföra vaccinationer som omfattas av vaccinationsprogrammet. Andra vårdgivare kan ansöka om att bedriva verksamhet inom vårdval Vaccination.

Vaccination - Vårdval Stockholm

Vårdvalet omfattar två vaccinationsprogram: säsongsinfluensa och pneumokocker. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

Användarmanual för administratörer

Support

Om du har frågor som rör e-tjänsten:
I första hand finns det en Användarhandbok under menyn Hjälp i Vaccinera.
I andra hand får du vända dig till dina lokala administratörer för Vaccinera. Lista över vilka dessa är finns under Hjälp/Kontakt.

Om din lokala administratör inte kan hjälpa dig, kontakta SLL IT Servicedesk:

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

Kontakt

Vid frågor angående avtal och ersättning, kontakta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen