Till start

Vårdgivarguiden

Vaccinera är en e-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot säsongsinfluensan, pneumokocker, MPR och covid-19 i Stockholms län.

Varje vaccination registreras i Vaccinera som ett separat besök där den obligatoriska hälsodeklarationen i elektroniskt format knyts samman med varje patient. Registrerade vaccinationer ger underlag för ersättning som betalas ut av Region Stockholm en gång per månad.

I Vaccinera kan vårdgivarna även ta ut standardrapporter för uppföljning.

Samlad information om e-tjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i Vaccinera. Vårdavtalet reglerar de generella krav som åligger beställaren (HSN) i rollen som personuppgiftsbiträde. Instruktionen nedan beskriver hur beställaren (HSN) och dess underleverantörer, på uppdrag av den personuppgiftsansvarige vårdgivaren, får behandla de personuppgifter som registrerats i systemet Vaccinera.

Instruktionerna avser behandling av personuppgifter i Vaccinera som används vid vaccinering av allmänheten mot Covid-19, Säsongsinfluensa, MPR och Pneumokocker.

Säsongsinfluensan och den årliga influensakampanjen

Samlad information om säsongsinfluensan och den årliga vaccinationskampanjen.

Samlad information för vaccinatörer om vaccination mot covid-19.

Vilka använder IT-systemet Vaccinera?

De vaccinationer som ska rapporteras i Vaccinera ingår i flera uppdrag inom Region Stockholm, bland annat sjukhusen, läkarinsatser i SÄBO, husläkarmottagning med basal hemsjukvård och geriatrik. Andra vårdgivare som vill utföra dessa vaccinationer kan ansöka om att bedriva verksamhet inom vårdval vaccination.

Vårdvalet omfattar vaccination mot säsongsinfluensa, pneumokocker samt covid-19 i ett tilläggsuppdrag. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

Användarmanual för administratörer

Support

Om du har frågor som rör e-tjänsten:

Kräver anslutning till SLLnet eller SAM och inloggning med e-tjänstekort.

I första hand ska du vända dig till dina lokala administratörer för Vaccinera. Lista över vilka dessa är finns under Hjälp/Kontakt i Vaccinera.

Om din lokala administratör inte kan hjälpa dig, kontakta serviceförvaltningens servicedesk:

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

    • Uppdaterad: 8 september 2023

    • Faktagranskad: 8 september 2023

    • Redaktör: Björn Larsson

    • Faktagranskare: Linda Murray, hälso- och sjukvårdsförvaltningen