Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Regelverket för hjälpmedelsförskrivning finns att läsa på hjälpmedelsidan för peruker, postischer och toupéer, se länken. Där finns även faktablad till brukare/patient om hårersättning.

063003, 063006 Peruker, postischer och toupéer

Bidragsregler

Hårersättning ersätts av Region Stockholm till en högsta kostnad av 5 000 kronor inklusive moms under en 12-månadersperiod. Barn upp till och med 17 år ersätts av regionen till en högsta kostnad av 7 500 kronor inklusive moms under en 12-månadersperiod. I beloppet ingår utprovning- och inklippningskostnad samt hårersättningen (peruk eller hårdel).

Rekvisitionens giltighetstid räknas från det datum som den registreras i Thord och uppgår till 1 år för personer med kortvariga behov och 5 år för personer med långvariga behov. Därefter ska en ny rekvisition från läkare inkomma till regionen för ytterligare uttag av hårersättning.

Kortvarigt behov

För personer med kortvarigt behov av hårersättning/peruk bekostas hårersättning.

Långvarigt behov

För personer med långvariga behov av hårersättning bekostas  hårersättning samt reparation av hårersättning/peruk. Personer med långvarigt behov kan även använda hårersättningsbidraget till kosmetisk tatuering/pigmentering (även påfyllnad av befintlig pigmentering) av ögonbryn/eyeliner.

Reparation

Reparation kan endast utföras på redan utlämnad peruk/hårdel, dock tidigast efter att garantitid löpt ut (6mån). Reparation avser insyning av nytt hår eller justering av hårdel/peruk på grund av ändrad huvudform. Reparationskostnaden får högst uppgå till 2 500 kr inklusive moms per år, dock högst 50% av den reparerade perukens/hårdelens inköpspris. Reparationskostnaden kan inte nyttjas för att fakturera en ny peruk/hårdel eller för eventuella framtida reparationer.

Egenansvar

Produkter för vård av hårersättningen, till exempel schampo/balsam, tejp, tafsar eller liknande för att fästa hårersättningen, färgning/slingning, ångning av peruk samt hårdel som fäst med klämma/klipps och hårfiber/puder för tjockare hår  är brukarens egenansvar och bekostas inte av Region Stockholm.

Fullmakt

Fullmakt finns i systemet vilket innebär att brukaren/kunden godkänner att du som Leverantör hanterar faktureringen av hårersättningsbidraget mot hälso- och sjukvårdsförvaltningen. För att hantera hårersättningen mot hälso- och sjukvårdsförvaltningen, på uppdrag av brukare, krävs att påskrivna fullmakter lagras enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och vid behov ska hälso- och sjukvårdsförvaltningen kunna ta del av dessa fullmakter. Fullmakten skrivs ut från Thord vid varje ny rekvisition och sparas hos leverantören.

Fakturering

Fakturering sker efter att ”hårersättningen” är utlämnad. Fakturering sker 1 gång i månaden, elektroniskt i en samlingsfaktura, i regionens system Thord. Beställaren ska erlägga ersättning inom trettio (30) dagar från erhållen och godkänd faktura. Om fakturan returneras på grund av ofullständiga uppgifter infaller förfallodagen trettio (30) dagar från den dagen då fakturan mottagits och godkänts av Beställaren med godkända uppgifter. Om sådan dag ej utgör arbetsdag är nästkommande arbetsdag förfallodag. Åtagande som inte faktureras inom tre (3) månader från det att det utförts ersätts inte.

Automatiskt avslut av konto

Om Leverantör inte haft kund och fakturerat under ett kalenderår avslutas kontot i Thord. I de fall nytt uppdrag önskas måste en ny ansökan göras.

Uppföljning av kreditvärdighet

Uppföljning av kreditvärdighet sker regelbundet. Om kreditvärdigheten ändras till C, F-skattsedel saknas eller skatteskulder uppkommer, informeras leverantören att kontot i Thord kommer att avlutas och därmed också uppdraget att vara leverantör av rekvisitioner för hårersättning.

  • Uppdaterad: 11 december 2023

  • Faktagranskad: 11 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, hälso- och sjukvårdsförvaltningen