Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Informationshantering

Informationshantering är en förutsättning för en fungerande hälso- och sjukvård. Det är basen för digitalisering och automatisering av vården. Här finns länkar till information och innehåll som ofta efterfrågas och används.

Informatik, informatikrådet

Informatikarbete skapar förutsättningar för kvalitetssäkrad information till bland annat invånare, patienter och vårdpersonal.

Personuppgiftsregistret

Folkbokföringsuppgifter för boende i Stockholms län och Gotland gör att vårdgivare kan säkerställa patientens identitet.