Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Informationshantering

Informationshantering är en förutsättning för en fungerande hälso- och sjukvård. Det är basen för digitalisering och automatisering av vården. Här finns länkar till information och innehåll som ofta efterfrågas och används. 

Kontakta oss

Informatik, informatikrådet

Informatikarbete skapar förutsättningar för kvalitetssäkrad information till bland annat invånare, patienter och vårdpersonal.