Till start

Vårdgivarguiden

Kodservern är ett stöd för dig som använder regionens gemensamma koder och klassifikationer. I kodservern finns sökbara listor med koder som på olika sätt stödjer hälso- och sjukvården och omsorgen vid registrering och rapportering av vårdkontakter. Kodservern innehåller också register för bland annat leverantörer och uppdrag och andra förteckningar som behövs för ett vårdavtal.

Alla vårdgivare som har avtal med Region Stockholm måste använda vissa koder för beskrivning, uppföljning och ersättning av utförd vård. Exempel är besökstyp, läkemedel och diagnos.

Här finns söktips:

Behörighet

Medarbetare som har åtkomst till SLL-net antingen via direktanslutning eller SAM-uppkoppling har läsbehörighet i kodservern.

För behörighet att redigera i kodservern ska medarbetaren vända sig till sin närmaste chef, som beställer behörigheten genom att fylla i webbformuläret som nås via länken nedan.

Det finns följande behörigheter:

 • Standardbehörighet. Ger behörighet att läsa fil och katalog.
 • Utökad behörighet. Finns behov av utökad behörighet, kontakta kodserverförvaltningen.
 • Ansökan om SFTP-konto.

Formuläret fylls i elektroniskt. En blankett som innehåller en signering måste fyllas i separat och bifogas till ansökningsformuläret.

Rapportera vårdkontakter

Mer information om hur du ska rapportera vårdkontakter hittar du här:

Support

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  • Uppdaterad: 25 mars 2024

  • Faktagranskad: 25 mars 2024

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Fredrik Öst, hälso- och sjukvårdsförvaltningen