Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kodservern är ett stöd för dig som använder regionens gemensamma koder och klassifikationer. I kodservern finns sökbara listor med koder som på olika sätt stöder hälso- och sjukvården och omsorgen vid registrering och rapportering av vårdkontakter. Kodservern innehåller också register för bland annat leverantörer och uppdrag och andra förteckningar som behövs för ett vårdavtal.

Alla vårdgivare som har avtal med Region Stockholm måste använda vissa koder för beskrivning, uppföljning och ersättning av utförd vård. Exempel på det är besökstyp, läkemedel och diagnos.

Söktips hittar du i dokumentet:

Behörighet

Medarbetare som har åtkomst till SLLnet antingen via direktanslutning eller SAM-uppkoppling har läsbehörighet i kodservern.

För behörighet att redigera i kodservern ska medarbetaren vända sig till sin närmaste chef som beställer behörigheten genom att fylla i blanketten.

 • Standardbehörighet. Ger behörighet att läsa fil och katalog.
 • Utökad behörighet. Finns behov av utökad behörighet, kontakta Kodserverförvaltningen. 
 • Ansökan om SFTP-konto.

Blanketten ska alltid fyllas i vid ansökan om att redigera i kodservern.

Blanketten fylls i elektroniskt och skrivs sedan ut och signeras av både användaren och dennes chef.

Därefter scannas blanketten och bifogas i ärendet i serviceförvaltningens it-portal, se rubriken support nedan.

Rapportera vårdkontakter

Mer information om hur du ska rapportera vårdkontakter hittar du här:

Support

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  • Uppdaterad: 10 mars 2022

  • Faktagranskad: 22 december 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Fredrik Öst, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen