Brödsmule-navigation

Kodservern är ett stöd för dig som använder regionens gemensamma koder och klassifikationer. I kodservern finns sökbara kod- och klassifikationslistor som på olika sätt stöder vården och omsorgens behov av vårdkontaktsregistrering och rapportering. Med koderna registrerar du till exempel besök, läkemedel och diagnos.

Vårdgivare som har avtal med Region Stockholm måste använda vissa av koderna.

Användarstöd 

Rapportera vårdkontakter

Support

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.