Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Det som händer vid en vårdkontakt ska rapporteras till Region Stockholm. En vårdkontakt är en kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs, till exempel ett öppenvårdsbesök eller ett vårdtillfälle.

För att beskriva det som skett under vårdkontakten används en rad olika koder innehåller olika typer av information, både kring patienten, tillståndet och den vård som har utförts. De rapporterade koderna används sedan av regionens olika system för att dels följa upp vården, dels beräkna korrekt ersättning till vårdgivaren. 

Många vårdgivare har också en rapporteringsanvisning där man kan se vilka koder som ligger till grund för ersättningen. Detta styrs av avtalet som vårdgivaren har tecknat med Region Stockholm.  

Vårdersättning kan betalas utifrån tre olika ersättningsprinciper:

  • Produktionsrelaterad ersättning är en rörlig ersättning som baseras på rapportering av vårdkontakter eller vårdperioder. Pris per produkt och vilken rapportering som krävs fastställs i avtalet och framgår av respektive rapporteringsanvisning.
  • Uppdragsrelaterad ersättning är en fast årlig ersättning som oftast utbetalas i tolftedelar (ersättning/månad).
  • Målrelaterad ersättning ges som en bonus eller vite utifrån ett fastställt målvärde (indikator). Denna ersättning utbetalas vanligen årsvis.

I vissa avtal regleras ersättning för patienter från andra län än Stockholms län, asylsökande och personer som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd och personer bosatta i andra länder på ett särskilt sätt.

Regelverk att följa

Rapporteringsanvisningar a-ö

Här hittar du anvisningar, per vårdområde, för hur vårdkontakter ska rapporteras för utbetalning av ersättning.

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om webbanpassade rapporteringsanvisningar

  • Uppdaterad: 3 november 2023

  • Faktagranskad: 3 november 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Tove Richter Lagerkranz, hälso- och sjukvårdsförvaltningen