Till start

Vårdgivarguiden

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens riktlinjer och regelverk

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Region Stockholm gäller alla vårdgrenar, både i öppen och sluten vård.

Patientavgifterna i avgiftshandboken gäller för hela befolkningen, både inom- och utomlänspatienter.

Här är en vägledning för vårdgivare om hur identitetskontroll ska göras.

Samlad information om regler och avgifter för personer som inte är folkbokförda i Sverige eller som tillfälligt vistas i landet.

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

Avtal, förfrågningsunderlag och motsvarande

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm (inklusive Norrtälje) eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

Här hittar du anvisningar, per vårdområde, för hur vårdkontakter ska rapporteras för utbetalning av ersättning.

Övrigt

  • Uppdaterad: 3 november 2023

  • Faktagranskad: 3 november 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Tove Richter Lagerkranz, hälso- och sjukvårdsförvaltningen