Övergripande regelverk

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för regionerna, kommunerna och andra vårdgivare.

 

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens regelverk

Turisthandboken - samlad information

Samlad information om patientavgifter för utlandssvenskar, utländska medborgare, ambassadpersonal och personer som arbetar, studerar och/eller tillfälligt vistas i Sverige.

Remissregler

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

Avtal, förfrågningsunderlag och motsvarande

Vårdavtalsområden a-ö

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm (inklusive Norrtälje) eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

Övrigt

Frågor och svar

Frågor och svar om vårdgarantin i primärvården och de förändrade regler som gäller från 1 januari 2019 i Region Stockholm.