Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, BUMM - rapporteringsanvisingar för sjukhus

För mottagningar på sjukhusen. Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 december 2010.

 • Vårdval Stockholm
Barn- och ungdomspsykiatri - rapporteringsanvisning

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom avtal Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård i Region Stockholm. Gäller för Prima (10005, 10006, 11317), modell 111. Gäller från 1 januari 2013.

Barnavårdscentral, BVC - rapporteringsanvisningar

Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 januari 2020.

 • Vårdval Norrtälje
Barnmorskemottagning - rapporteringsanvisning

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom vårdval barnmorskemottagningar i Region Stockholm. Gäller från och med 1 mars 2020. Senast uppdaterat 6 april 2021.

 • Vårdval Stockholm
Behandling och rehabilitering vid ME/CFS - rapporteringsanvisningar

Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 september 2018.

 • Vårdval Stockholm
Cancerrehabilitering, planerad specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning inom avtal Planerad specialiserad cancerrehabilitering i Region Stockholm. Gäller fr o m 1 november 2018.

 • Vårdval Stockholm
Fotsjukvård Norrtälje - rapporteringsanvisning

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom Fotsjukvård inom Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON).

 • Vårdval Norrtälje
Fysioterapi, specialiserad - rapporteringsanvisning

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom LOV Vårdval Specialiserad Fysioterapi i Region Stockholm. Gäller från och med 1 maj 2020.

 • Vårdval Stockholm
Fysioterapi, specialiserad Norrtälje - rapporteringsanvisning

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom avtal Specialiserad Fysioterapi inom Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON). Gäller från och med 1 december 2019.

 • Vårdval Norrtälje
Förstärkt utskrivning - rapporteringsanvisning

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom förstärkt utskrivning i Region Stockholm. Gäller från och med 1 november 2020.

Gastroenterologi och hepatologi i öppen vård, specialiserad - rapporteringsanvisningar

Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 april 2018.

Geriatrisk specialistvård - rapporteringsanvisning

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom geriatrisk specialistvård i Region Stockholm.

Habilitering, BanyanCenter - rapporteringsanvisningar

För habilitering på BanyanCenter. Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 november 2014.

Hemlöshet, vård för personer i - rapporteringsanvisning

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom Öppenvård för personer med hemlöshet i Region Stockholm. Gäller för Capio Hjärnhälsan AB (11650), modell 016. Gäller från 1 januari 2019.

Hjälpmedelcentral - rapporteringsanvisningar

Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 februari 2014. Uppdaterad 21 oktober 2014.

Höft- och knäprotesoperationer - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning inom Vårdval Höft- och knäprotesoperationer. Gäller fr o m 1 januari 2018.

 • Vårdval Stockholm
Kirurgi i öppenvård, specialiserad - rapporteringsanvisningar

Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 april 2018.

Klinisk neurofysiologi - rapporteringsanvisningar

Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 januari 2018.

 • Vårdval Stockholm
Logopedi - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning inom vårdval Logopedi i Region Stockholm. Gäller från och med 1 januari 2021.

 • Vårdval Stockholm
Läkarinsatser i särskilt boende för äldre - rapporteringsanvisningar

Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 januari 2017. Uppdaterad 6 september 2018.

 • Vårdval Stockholm
Neurologi, specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning inom vårdval Specialiserad Neurologi i Region Stockholm.

 • Vårdval Stockholm
Närakut - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för utbetalning av ersättning inom avtalet för Närakuter i Region Stockholm. Gäller från och med 1 januari 2021. Senast uppdaterad 8 juni...

Omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder - rapporteringsanvisningar

Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 april 2018.

Ortopedi och handkirurgi - rapporteringsanvisningar

Anvisningar för rapportering av vårdkontakter gällande underlag för utbetalning av ersättning. Gäller från och med 4 januari 2016.

 • Vårdval Stockholm
Ortopedi och handkirurgi, specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning inom vårdval specialiserad ortopedi och handkirurgi i Region Stockholm. Gäller fr o m 1 oktober 2021.

 • Vårdval Stockholm
Palliativ sluten vård, specialiserad - rapporteringsanvisning

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom Specialiserad Palliativ sluten vård i Region Stockholm. Stockholm. Gäller från och med 1 mars 2020

 • Vårdval Stockholm
Prehospital läkartjänst - rapporteringsanvisningar

Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 juni 2018.

Primär Hörselrehabilitering - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för utbetalning av ersättning inom vårdval Primär hörselrehabilitering i Region Stockholm. Gäller fr o m 1 mars 2020.

 • Vårdval Stockholm
Psykiatrisk öppen- och slutenvård för vuxna (ersättningsmodell 163/011) - rapporteringsanvisning

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom avtal för Vuxenpsykiatrisk öppen- och slutenvård i Region Stockholm. Gäller för WeMind AB öv (11220), Capio Hjärnhälsan AB öv, (11221), Capio Hjärnhälsan...

Psykiatrisk öppenvård för vuxna (ersättningsmodell 205) - rapporteringsanvisning

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom avtal Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar i Region Stockholm. Gäller för Prima psykiatri (11949) och Capio Hjärnhälsan AB...

Psykosocial habilitering - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för utbetalning av ersättning inom avtalet för Psykosocial habilitering i Region Stockholm.

Rehabilitering i slutenvård i varmt klimat för patienter med psoriasis, specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning inom avtal Specialiserad rehabilitering i slutenvård i varmt klimat för patienter med psoriasis i Region Stockholm.

Rehabilitering i varmt klimat för patienter med funktionsnedsättning till följd av reumatiska eller neurologiska sjukdomar/skador, specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning inom avtalet Rehabilitering i varmt klimat för patienter med funktionsnedsättning till följd av reumatiska eller neurologiska...

Rehabilitering vid långvarig smärta vid utmattningssyndrom, specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning inom vårdval specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom i Region Stockholm. Gäller från och...

 • Vårdval Stockholm
Reumatologisk rehabilitering, planerad specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning inom avtalet Planerad specialiserad reumatologisk rehabilitering i Region Stockholm.

Sammanhållen vård - rapporteringsanvisning

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom sammanhållen vård i Region Stockholm. Gäller från och med 1 november 2020

Sexuell hälsa - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning inom vårdval Sexuell hälsa. Gäller fr o m 1 januari 2021.

 • Vårdval Stockholm
Specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning inom avtal Specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Gäller från och med 2020-01-01.

Syncentraler - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för utbetalning av ersättning inom avtal Syncentral i Region Stockholm. Gäller fr o m 1 mars 2017

Ungdomsmottagning, SLSO - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning inom avtal för Ungdomsmottagning, SLSO i Stockholms läns landsting.

Urologi, specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för utbetalning av ersättning inom vårdval specialiserad urologi i Region Stockholm. Gäller fr o m 1 oktober 2021.

 • Vårdval Stockholm