Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Allergologi - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 september 2019. Uppdaterad 31 augusti 2021.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2020. Uppdaterad 18 januari 2022.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, BUMM - rapporteringsanvising för sjukhus

För mottagningar på sjukhusen. Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 december 2010.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 maj 2018 till 31 maj 2022. Uppdaterad 14 juni 2021.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Barn- och ungdomspsykiatri - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för Prima (10005, 10006, 11317), modell 111. Gäller från 1 januari 2013. Uppdaterad 14 januari 2022.

 • Avtal enligt LOU
Barn- och ungdomspsykiatri med geografiskt områdesansvar - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Modell 235. Gäller från 1 januari 2023.

 • Avtal enligt LOU
Barnavårdscentral BVC - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 mars 2020.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Barnavårdscentral, BVC - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 januari 2020.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
Barnmorskemottagning, Norrtälje - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2021.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
Barnmorskemottagning, Stockholm - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 mars 2020. Uppdaterad 6 april 2021.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Basal hemsjukvård kvällar och nätter - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 maj 2017.

Behandling och rehabilitering vid ME/CFS - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 september 2018.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Beroendevård, specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för Prima (11716), modell 209. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 14 januari 2022.

 • Avtal enligt LOU
Cancerrehabilitering, planerad specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 februari 2019. Uppdaterad 22 maj 2019.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Centrum för cancerrehabilitering - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2022.

 • Egen regi
Fot- och handvård, specifik medicinsk

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2022.

 • Avtal enligt LOU
Fotsjukvård, Norrtälje - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 december 2019.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
Fotsjukvård, Stockholm - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 maj 2019 tom 31 december 2021. Efter det ingår fotsjukvården i husläkaruppdraget.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Fysioterapi, specialiserad - tillfällig rapporteringsanvisning

Ordinarie rapporteringsanvisning uppdateras inte utan ersätts av denna tillfälliga instruktion om rapportering av videomöten. Gäller från 1 september 2021.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Fysioterapi, specialiserad Norrtälje - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 december 2019. Uppdaterad 2 september 2020.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
Fysioterapi, specialiserad Stockholm - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 september 2021 . Uppdaterad 20 augusti 2021.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Förlossning - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 januari 2017.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Förstärkt utskrivning - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 november 2020.

 • Avtal enligt LOU
Gastroenterologi och hepatologi i öppen vård, specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 april 2018.

 • Avtal enligt LOU
Geriatrisk vård - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 maj 2019. Uppdaterad 16 november 2021.

 • Avtal enligt LOU
 • Egen regi
Geriatrisk vård, vårdval - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 9 mars 2020. Uppdaterad 18 november 2021.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Gynekologi, specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 maj 2020. Uppdaterad 20 januari 2022.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Habilitering & hälsa - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 17 januari 2022.

 • Egen regi
Hemlöshet, vård för personer i - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för Capio (11650), modell 016. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 14 januari 2022.

 • Avtal enligt LOU
Hjälpmedelcentral - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 februari 2014. Uppdaterad 21 oktober 2014.

Hudsjukvård, specialiserad inklusive Särskilt uppdrag - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 september 2019. Uppdaterad 31 augusti 2021.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning och uppföljning, vårdval Norrtälje. Gäller från 1 juni 2021

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård – rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 februari 2021.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård- rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 februari 2021. Uppdaterad 22 november 2021.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
 • Egen regi
Höft- och knäprotesoperationer - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 augusti 2018.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Intensivträning för personer med rörelsenedsättning - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 oktober 2017. Uppdaterad 1 september 2021.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Kardiologi i öppenvård, specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 april 2018.

 • Avtal enligt LOU
Kirurgi i öppenvård, specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 april 2018.

 • Avtal enligt LOU
Klinisk fysiologi - rapporteringsanvisning

Rapporteringsanvisning för klinisk fysiologi, gällande patientavgifter. Gäller från och med 1 januari 2018.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Klinisk neurofysiologi - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 januari 2018.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Logopedi, Norrtälje - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2022.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
Logopedi, Stockholm - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2021. Uppdaterad 21 december 2021.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Lymfödemrehabilitering - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 mars 2019. Uppdaterad 18 januari 2021.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Lymfödemutredning, SLSO - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2021. Uppdaterad 16 augusti 2021.

 • Egen regi
Läkarinsatser i särskilt boende för äldre - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 januari 2017. Uppdaterad 6 september 2018.

 • Vårdval Stockholm
Mansmottagning, SLSO - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 24 januari 2021.

 • Egen regi
Multimodal rehabilitering vid ospecifik smärta, MMR1 - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 januari 2016. Uppdaterad 30 augusti 2016.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Neurologi, specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 september 2021.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 februari 2017. Uppdaterad 11 mars 2020.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Neurologisk rehabilitering, planerad specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 18 januari 2021.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Närakut - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2021. Uppdaterad 16 december 2021.

Obstetrisk ultraljudsmottagning - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 juni 2015. Uppdaterad 13 december 2018.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 april 2018.

Ortopedi och handkirurgi, specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 oktober 2021. Uppdaterad 7 juli 2021.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Palliativ sluten vård, specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 mars 2020.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Prehospital läkartjänst - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 juni 2018.

Primär Hörselrehabilitering - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2020. Uppdaterad 11 januari 2022.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Primärvårdsrehabilitering - tillfällig rapporteringsanvisning för videobesök

Ordinarie rapporteringsanvisning uppdateras inte utan ersätts av denna tillfälliga instruktion om rapportering av videomöten. Gäller från 1 september 2021.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 maj 2021.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
Primärvårdsrehabilitering, Stockholm - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 september 2021. Uppdaterad 9 december 2021.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Psykiatrisk öppen- och slutenvård för vuxna (ersättningsmodell 163/011) - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för WeMind (11220, 11225), Capio (11221, 11754), Aleris (11224, 11226), modell 011/163. Uppdaterad 14 januari 2022.

 • Avtal enligt LOU
Psykiatrisk öppenvård för vuxna (ersättningsmodell 205) - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för Prima (11949) och Capio (11950), modell 205. Gäller från 5 maj 2019. Uppdaterad 14 januari 2022.

 • Avtal enligt LOU
Psykiatrisk öppenvård, SLSO (ersättningsmodell 207) - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för SLSO's avtal inom psykiatrisk specialistvård, modell 207. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 14 januari 2022.

 • Egen regi
Psykisk ohälsa hos barn och ungdom, första linjen - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 18 december 2018. Uppdaterad 22 februari 2021.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Psykosocial habilitering - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 juni 2017. Uppdaterad 12 januari 2022.

 • Avtal enligt LOU
Rehabilitering av personer med övre och/eller nedre extremitetsskador - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 september 2018. Uppdaterad 22 maj 2019.

 • Avtal enligt LOU
Rehabilitering vid astma och KOL - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 oktober 2016. Uppdaterad 3 juli 2019.

 • Avtal enligt LOU
Rehabilitering vid långvarig smärta vid utmattningssyndrom, specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 mars 2021. Uppdaterad 15 augusti 2021.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Rekonstruktiv plastikkirurgi - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 februari 2017.

Reumatologisk rehabilitering, specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning av rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2022.

 • Egen regi
Sammanhållen vård - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 november 2020.

 • Avtal enligt LOU
Sexuell hälsa - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2021.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2020.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Språkförskolor (endast logopeder) - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 september 2013.

 • Egen regi
Syncentraler - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 mars 2017. Uppdaterad 5 mars 2021.

 • Avtal enligt LOU
Sömnapnésyndrom, obstruktivt - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 maj 2020.

 • Avtal enligt LOU
Transkulturell psykiatrisk specialistvård för patienter med migrationserfarenheter som uppvisar trauma- och stressrelaterade problem - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för Capio (11738) och Aleris (11739), modell 102. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 14 januari 2022.

 • Avtal enligt LOU
Ungdomsmottagning, endast Ekerö och Nynäs - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2022.

 • Avtal enligt LOU
Ungdomsmottagning, Norrtälje - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2022.

 • Egen regi
Ungdomsmottagning, SLSO - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2021.

 • Egen regi
Ungdomsmottagningar - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2010. Uppdaterad 1 oktober 2019.

 • Avtal enligt LOU
Urologi, specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 december 2020. Uppdaterad 19 november 2021.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Urologi, specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 oktober 2021. Uppdaterad 19 januari 2022.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga (6-17 år) - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 december 2021. Gäller även barn 0-5 år under en övergångsperiod. Uppdaterad 14 december.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Variceroperation inom specialiserad öppenvård - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 maj 2017. Uppdaterad 24 mars 2021.

 • Avtal enligt LOU
Ätstörningsvård, specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för Mandolean (11730, 11729), modell 029 och 076. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 14 januari 2022.

 • Avtal enligt LOU
Ögonsjukvård, specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 1 juli 2021.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Öron- näs- och halssjukvård, specialiserad - rapporteringsanvisning

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 september 2019. Uppdaterad 31 augusti 2021.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV