Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Geriatrisk vård, vårdval

Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är auktoriserad och som följer förfrågningsunderlag geriatrisk vård, vårdval. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

DRG-ersatt öppen vård

DRG-ersatt sluten vård

Din filtrering gav inga träffar.