Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)

Enheten ger rådgivning, konsultation och specialanpassning av hjälpmedel samt utbildning till förskrivare. 
Brukare vänder sig i första hand till sin förskrivare vid förändrade behov av hjälpmedel.
Brukare kan vända sig till MAH-enheten för service och reparation av hjälpmedel.

Hjälpmedelscentral för ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Enheterna ger rådgivning, konsultation vid utprovning och specialanpassning av hjälpmedel samt utbildning till förskrivare inom områdena ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer.
Brukare vänder sig i första hand till sin förskrivare i t ex primärvården.
Brukare kan vända sig till respektive enhet för service och reparation av hjälpmedel.

Norra länet

Södra länet

Hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel

Enheten ger rådgivning, konsultation inom hjälpmedelsområdet inkontinens, diabetes, kompression, sårvårdsmaterial, näringsprodukter och utbildning till förskrivare.
Brukare vänder sig till sin förskrivare vid förändrade behov av hjälpmedel.
Förbrukningshjälpmedel i hemmet, SLSO

Hjälpmedelscentral för kommunikations-, kognitions-, syn- och hörselhjälpmedel

Enheten ger rådgivning, konsultation vid utprovning och specialanpassning av hjälpmedel samt utbildning till förskrivare och brukare i hela länet.
Brukare vänder sig i första hand till sin förskrivare i t ex primärvården.
Brukare kan vända sig direkt till enheten för service och reparation av hjälpmedel.

Kosmetiska proteser, ansikte

Följande tillverkare har Region Stockholm avtal med:

Kosmetiska proteser, bröstproteser

Följande utprovare har Region Stockholm avtal med:

Kosmetiska proteser, hårersättning

Följande leverantörer är godkända att hantera rekvisitioner för hårersättning:  

Optiker

Glasögonbidrag för barn

Glasögonglas och kontaktlinser vid afaki

Ortopedtekniska hjälpmedel

Ortopedia ortopedteknik AB

 • Ortopedia ortopedteknik S:t Göran
 • Ortopedia ortopedteknik Löwenströmska
 • Ortopedia ortopedteknik Farsta

Linds ortopediska AB

 • Linds ortopediska Solna
 • Linds ortopediska Södertälje

Camp pro ortopedteknik AB

 • Camp pro Sophiahemmet

Teamolmed AB

 • Teamolmed barn&ungdom
 • Teamolmed Huddinge Sjukhus
 • Teamolmed Södersjukhuset
 • Teamolmed Södertälje
 • Teamolmed Torsplan

Aktiv ortopedteknik i Stockholm AB

 • Aktiv ortopedteknik Danderyd/Bergshamra
 • Aktiv ortopedteknik Dalens sjukhus
 • Aktiv ortopedteknik Södertälje

 

 • Uppdaterad: 6 juli 2022

 • Faktagranskad: 6 juli 2022

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen