Till start

Vårdgivarguiden

Hjälpmedelscentral för ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Enheterna ger rådgivning, konsultation vid utprovning och specialanpassning av hjälpmedel samt utbildning till förskrivare inom områdena ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer.
Brukare vänder sig i första hand till sin förskrivare i t ex primärvården.
Brukare kan vända sig till respektive enhet för service och reparation av hjälpmedel.

Norra länet

Södra länet

Hjälpmedelscentral för kommunikations-, kognitions-, syn- och hörselhjälpmedel

Enheten ger rådgivning, konsultation vid utprovning och specialanpassning av hjälpmedel samt utbildning till förskrivare och brukare i hela länet.
Brukare vänder sig i första hand till sin förskrivare i t ex primärvården.
Brukare kan vända sig direkt till enheten för service och reparation av hjälpmedel.

Hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel

Enheten ger rådgivning, konsultation inom hjälpmedelsområdet inkontinens, diabetes, kompression, sårvårdsmaterial, näringsprodukter och utbildning till förskrivare.
Brukare vänder sig till sin förskrivare vid förändrade behov av hjälpmedel.

Hjälpmedelsverksamhet för Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)

Enheten ger rådgivning, konsultation och specialanpassning av hjälpmedel samt utbildning till förskrivare. 
Brukare vänder sig i första hand till sin förskrivare vid förändrade behov av hjälpmedel.
Brukare kan vända sig till MAH-enheten för service och reparation av hjälpmedel.

Kosmetiska proteser, ansikte

Följande tillverkare har Region Stockholm avtal med:

Kosmetiska proteser, bröstproteser

Följande utprovare har Region Stockholm avtal med:

Kosmetiska proteser, hårersättning

Följande leverantörer är godkända att hantera rekvisitioner för hårersättning:  

Optiker

Glasögonbidrag för barn

Glasögonglas och kontaktlinser vid afaki

Nova synvård AB

Hälsovägen 20
141 52 Huddinge
Tel: 08-711 91 07

Solna optik

Centralvägen 9
171 68 Solna    
Tel: 08- 27 34 19

Ortopedtekniska hjälpmedel

Följande ortopedtekniska verksamheter har Region Stockholm avtal med:

Aktiv ortopedteknik i Sverige AB

 • Aktiv ortopedteknik Danderyd/Bergshamra
 • Aktiv ortopedteknik Dalens sjukhus
 • Aktiv ortopedteknik Farsta
 • Aktiv ortopedteknik Löwenströmska sjukhuset
 • Aktiv ortopedteknik S:t Göran
 • Aktiv ortopedteknik Södertälje

Teamolmed AB

 • Teamolmed barn & ungdom
 • Teamolmed Huddinge Sjukhus
 • Teamolmed Södersjukhuset
 • Teamolmed Södertälje
 • Teamolmed Torsplan

Camp pro ortopedteknik AB

 • Camp pro Karolinska sjukhuset
 • Camp pro Sophiahemmet
 • Camp pro Södertälje

 • Uppdaterad: 31 oktober 2023

 • Faktagranskad: 20 september 2023

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen