Till start

Vårdgivarguiden

Handläggningstid

Beroende vad det är för typ av ändring tar den olika lång tid för hälso- och sjukvårdsförvaltningen att hantera. Detta beror på om ändringen kräver beslut samt om ändringen innebär att ändringar behöver göras i regionens it-system. Handläggningstiden för ändring i it-systemen 6-8 veckor.

Under sommaren (mitten av juni till mitten av augusti) och vid jul och nyår (julhelgen till mitten av januari) finns det begränsad bemanning som hanterar Region Stockholms it-system för vårdverksamhet. Under dessa perioder sker endast akuta förändringar i dessa it-system. Handläggningstiden blir längre om ändringen inte hinner slutföras innan förändringsstoppet inträffar.

Tandvårdens leverantörer hanteras i andra it-system och påverkas inte av förändringsstoppet.  

Dessa ändringar ska meddelas

Avsluta avtal

I ditt vårdavtal regleras de villkor som gäller vid upphörande av verksamhet. Läs mer på sidan Avsluta avtal.

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

  • Uppdaterad: 29 februari 2024

  • Faktagranskad: 18 oktober 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Annika Asplind, hälso- och sjukvårdsförvaltningen