Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Elektroniska katalogen, EK, innehåller uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Informationen i EK används av många olika system och utgör viktigt underlag för exempelvis behörighetsstyrning och sökfunktionen på interna och externa webbplatser.

När en verksamhet har ett avtal med Region Stockholm kan en beställning göras för att registrera vårdenheten enligt gällande rutiner. Personuppgifter i EK är kvalitetssäkrade och verifierade mot Skatteverket. Anställningsuppgifter kontrolleras manuellt eller via ett personaladministrativt system.

Katalogen ägs av Region Stockholm och förvaltas av förvaltningsobjektet POFS inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Starta vårdverksamhet

Läs mer om hur du ansöker om att starta vårdverksamhet inom Vårdval Stockholm och Vårdval Norrtälje.

Skapa, ändra eller ta bort en post  i EK

Ändringar i EK kan endast göras av behöriga EK-administratörer. Rutinerna kan se olika ut beroende på vårdenhet. Vissa vårdgivare har egna EK-administratörer, andra har delegerat ansvar.

Här kan du läsa mer om hur du gör för att uppdatera informationen i EK.

Kommun

Information om vem som är katalogansvarig på kommunen och hur en enhet eller personpost skapas, tas bort eller uppdateras finns på kommunens lokala intranät.

Vårdgivare som har ett avtal med en kommun kontaktar sitt HSA-ombud för information om hur en enhet eller personpost skapas, tas bort eller uppdateras.

Regelverk för beskrivning av organisation i EK

Detta regelverk är framtaget för att få en enhetlig organisationsstruktur i Elektroniska Katalogen (EK), för att kunna följa Patientdatalagen (Pdl) samt Ineras HSA-policy och andra styrande dokument från Inera. Regelverket syftar till att förtydliga och komplettera dessa dokument.

EK på Vårdgivarguiden och 1177 Vårdguiden

Informationen som är registrerad i EK är tillgänglig i olika nivåer. De uppgifter som visas vid en sökning på Vårdgivarguiden och 1177 Vårdguiden är en viss mängd av informationen i EK.

I manualen för att synas på 1177 Vårdguiden finns beskrivet vad som hämtas från Elektroniska Katalogen, EK och hur det visas på 1177 Vårdguiden.

All information som är synlig på 1177 Vårdguiden visas även på Vårdgivarguiden. 

Hitta och jämför vård visar och gör en vårdenhet sökbar i landet; vårdutbud, vårdkvalitet, information om vilken vård som bedrivs samt info som vårdenheten vill delge.

Söka personer i EK

Om du sitter på Region Stockholms kommunikationsnät SLLnet eller har ett SAM-konto kan du leta efter personer direkt i EK-katalogen.

Region Stockholms gemensamma kommunikationsnät. Information om beställning av anslutning samt support.

Kontakt

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

    • Uppdaterad: 11 mars 2021

    • Faktagranskad: 21 augusti 2020

    • Redaktör: Johan Sjöstrand

    • Faktagranskare: Melwin Zivkovic Rosendal, Serviceförvaltningen