Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Elektroniska katalogen, Ek, innehåller uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Informationen i Ek används av många olika system och utgör viktigt underlag för exempelvis behörighetsstyrning och sökfunktionen på interna och externa webbplatser.

När en verksamhet har ett avtal med Region Stockholm kan en beställning göras för att registrera vårdenheten enligt gällande rutiner. Personuppgifter i Ek är kvalitetssäkrade och verifierade mot Skatteverket. Anställningsuppgifter kontrolleras manuellt eller via ett personaladministrativt system.

Katalogen ägs av Region Stockholm och förvaltas av förvaltningsobjektet POFS inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Starta vårdverksamhet

Läs mer om hur du ansöker om att starta vårdverksamhet inom Vårdval Stockholm och Vårdval Norrtälje.

Samlad information för vårdgivare som har avtal eller vill ingå avtal för att bedriva vårdverksamhet på uppdrag av Region Stockholm.

Skapa, ändra eller ta bort en post  i Ek

Ändringar i Ek kan endast utföras av behöriga Ek-administratörer. Rutinerna kan se olika ut beroende på verksamhet. Vissa organisationer har egna Ek-administratörer, andra har delegerat ansvar. 

Organisationer med eget ansvar i  Ek, har uppgifter på sitt lokala intranät om hur en enhet eller personpost skapas, tas bort eller uppdateras. Där hittar du även information om hur du ansöker för att bli Ek-administratör. 

För vårdgivare med delegerat ansvar finns information om hur du gör för att uppdatera informationen i Ek på sidan nedan:

Beställningsblanketter för att ta bort personposter i Ek, behörigheter samt vårdmedarbetaruppdrag.

Så går det till att anmäla en lokal Ek-administratör för din vårdenhet eller mottagning.

Här listas vårdgivare och förvaltningar som har eget ansvar i Ek.

Regelverk för beskrivning av organisation i Ek

Detta regelverk är framtaget för att få en enhetlig organisationsstruktur i Elektroniska Katalogen (Ek), för att kunna följa Patientdatalagen (Pdl) samt Ineras HSA-policy och andra styrande dokument från Inera. Regelverket syftar till att förtydliga och komplettera dessa dokument.

Ek på Vårdgivarguiden och 1177.se

Informationen som är registrerad i Ek är tillgänglig i olika nivåer. De uppgifter som visas vid en sökning på Vårdgivarguiden och 1177.se är en viss mängd av informationen i Ek.

I manualen för att synas på 1177.se finns beskrivet vad som hämtas från Elektroniska Katalogen, Ek och hur det visas på 1177.se.

All information som är synlig på 1177.se visas även på Vårdgivarguiden. 

1177 hitta vård visar och gör din vårdenhet sökbar i landet. Tjänsten visar vårdutbud och information om vilken vård som bedrivs samt information som din vårdenhet vill delge.

Söka personer i Ek

Om du sitter på Region Stockholms kommunikationsnät SLL-net eller har ett SAM-konto kan du leta efter personer direkt i Ek-katalogen.

Region Stockholms gemensamma kommunikationsnät. Information om beställning av anslutning och support.

Kontakt

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

    • Uppdaterad: 13 maj 2024

    • Faktagranskad: 8 december 2022

    • Redaktör: Björn Larsson

    • Faktagranskare: Sofia Nimell, serviceförvaltningen