Till start

Vårdgivarguiden

Om det finns en lokal EK-administratör på din arbetsplats ska du i första hand kontakta den personen. I de fall då det inte finns en EK-administratör kan du kontakta SLL IT genom att använda beställningsblanketterna nedan.

EK

Här hittar du beställningsblanketter för att uppdatera en enhetspost samt för att lägga upp, ändra eller ta bort en personpost. Gäller för privata vårdgivare som inte har en egen EK-administratör på sin enhet.

Beställning - uppdatering av befintlig enhet i EK

Beställningsblankett för att uppdatera enhetspost i EK, Elektroniska katalogen.

Beställning/uppdatering av personpost i EK

Beställningsblankett för att skapa/förlänga/uppdatera samt avbeställa personpost i EK, Elektroniska katalogen

Beställning/avbeställning av personpost utländska medborgare i EK

Beställningsblankett för att skapa/förlänga/uppdatera samt avbeställa personpost utländska medborgare i EK, Elektroniska katalogen. OBS! OBS! en vidimerad passkopia måste bifogas beställningen

Medgivande om publicering på internet

Personuppgiftslagen kräver att personuppgifter som visas på internet ska godkännas av personen i fråga

Bild- och funktionstjänsten (BFT)

Bild- och funtkionstjänsten gör det möjligt att digitalt, snabbt och enkelt dela bild- och textinformation mellan vårdgivare inom Region Stockholm.

BFT beställning medarbetaruppdrag

För privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm, men ingen egen EK-administratör som kan skapa ett medarbetaruppdrag

BFT beställning behörighet

För privata vårdgivare som har vårdavtal och medarbetaruppdrag för bild- och funktionstjänsten, men ingen egen EK-administratör

E-frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd, e-frikort, har införts för öppen sjukvård i Stockholms län.

För att vårdpersonal i Region Stockholm ska kunna administrera e-frikort behövs ett medarbetaruppdrag för enheten. Personal som ska hantera e-frikort behöver behörighet. Vid ansökan om behörighet ska du fylla i två blanketter.

Beställning av medarbetaruppdrag:
OBS: Invänta besked om att medarbetaruppdraget har skapats INNAN du skickar in beställningen för behörighet.

Beställning av behörighet:
Är det flera personer som ska ha behörighet på en mottagning behöver blanketten för accessroll fyllas i för varje person, dvs. en blankett per person.
OBS: Om du har beställt medarbetaruppdrag för e-frikort ska du vänta tills du har fått besked om att det har skapats innan du beställer behörighet.

Beställning/avbeställning av medarbetaruppdrag för e-frikort

För privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm, men ingen lokal EK-administratör som kan skapa ett medarbetaruppdrag för e-frikort

Beställning/avbeställning av behörighet för e-frikort

För privata vårdgivare som har vårdavtal och medarbetaruppdrag för e-frikort, men ingen egen EK-administratör

Intygstjänsten

Intygstjänsten är en webbaserad tjänst för att skriva elektroniska intyg till olika organisationer såsom till Försäkringskassan och Transportstyrelsen.

För att vårdpersonal inom Region Stockholm ska kunna använda Intygstjänsten måste de som användare finnas med i ett medarbetaruppdrag för Intygstjänsten i EK. När medarbetaruppdrag är skapat behöver varje medarbetare få behörighet.

Följande intyg finns i tjänsten:
- Läkarintyg för sjukpenning (FK7263 ersätts av FK7804)
- Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
- Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
- Läkarutlåtande för sjukersättning
- Transportstyrelsens läkarintyg
- Transportstyrelsens läkarintyg, diabetes

Beställning via blanketterna nedan gäller för privata vårdgivare som inte har en egen EK-administratör på sin enhet.

Beställning/avbeställning av medarbetaruppdrag för Intygstjänsten

För privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm, men ingen lokal EK-administratör som kan skapa ett medarbetaruppdrag för Intygstjänsten

Beställning/avbeställning av behörighet för personal för Intygstjänsten

För privata vårdgivare som har vårdavtal och medarbetaruppdrag för Intygstjänsten, men ingen egen EK-administratör

Mellanlagringstjänsten (MLT)

Mellanlagringstjänsten (MLT) visar information från två olika källor:

  • Journalinformation från avställda journalsystem som avvecklats.
  • Inskannad dagsaktuell information, så kallade restjournaler, det vill säga pappersbaserad information som exempelvis brev, intyg, remisser och remissvar.

Mellanlagringstjänsten når man via uthoppslänk under ”externa system och tjänster” i TakeCare. För att komma åt information i tjänsten behöver man ha medarbetaruppdrag i EK.

Beställning via blanketterna nedan gäller för privata vårdgivare som inte har en egen EK-administratör på sin enhet.

Beställning/avbeställning av medarbetaruppdrag för MLT

För privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm, men ingen lokal EK-administratör som kan skapa ett medarbetaruppdrag för MLT

Beställning/avbeställning av behörighet för personal för MLT

För privata vårdgivare som har vårdavtal och medarbetaruppdrag för MLT, men ingen egen EK-administratör

Nationell patientöversikt (NPÖ)

NPÖ är en webbaserad nationell tjänst för sammanhållen journalföring.

För att vårdpersonal inom Region Stockholm ska kunna använda NPÖ måste de som användare finnas med i ett medarbetaruppdrag för NPÖ i EK. För att kunna följa upp loggar i NPÖ (enligt Patientdatalagen) krävs ett medarbetaruppdrag för åtkomst till Ineras säkerhetstjänst.

Beställning/avbeställning av medarbetaruppdrag för NPÖ samt NPÖ/Säkerhetstjänst

För privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm, men ingen lokal EK-administratör som kan skapa ett medarbetaruppdrag för NPÖ och NPÖ/Säkerhetstjänst.

Beställning/avbeställning av behörighet för personal för NPÖ samt NPÖ/Säkerhetstjänst

För privata vårdgivare som har vårdavtal och medarbetaruppdrag för NPÖ och NPÖ/Säkerhetstjänst, men ingen egen EK-administratör

Pascal

Pascal är en webbaserad tjänst för ordination av dosförpackade läkemedel.

För att vårdpersonal inom Region Stockholm ska kunna använda Pascal måste de som användare finnas med i ett medarbetaruppdrag för Pascal i EK. När medarbetaruppdrag är skapat behöver varje medarbetare få behörighet.

Beställning via blanketterna nedan gäller för privata vårdgivare som inte har en egen EK-administratör på sin enhet.

Beställning/avbeställning av medarbetaruppdrag för Pascal

För privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm, men ingen lokal EK-administratör som kan skapa ett medarbetaruppdrag för Pascal

Beställning/avbeställning av behörighet för personal när det gäller Pascal

För privata vårdgivare som har vårdavtal och medarbetaruppdrag för Pascal, men ingen egen EK-administratör

EK-administratör

Administratören kan skapa och ta bort personposter, men även se till så att personposter inte blir inaktiva. Administratören kan även uppdatera kontaktuppgifter för personpost samt göra vissa uppdateringar när det gäller enhetspost. Fördelen med att ha en egen EK-administratör är att man själv på ett smidigt sätt kan uppdatera och ändra uppgifter.

En tilltänkt EK-administratör behöver först genomföra en webbaserad utbildning. Utbildningen tar ungefär en timme och avslutas med ett prov. Efter avlagt prov delas ett intyg ut som ska kompletteras med deras uppgifter. Verksamhetschefen ska sedan bifoga intyget samt blanketten ”Anmäla EK-administratör” i ett ärende till SF IT Servicedesk. 
OBS: Om du redan är EK-administratör sedan tidigare räcker det att verksamhetschefen endast skicka in  blanketten ”Anmäla EK-administratör” i ett ärende.

Utbildningen nås via denna länk:

Anmälningsblankett EK-administratör:

EK-rapportör

En vårdgivare som inte har en egen EK-administratör kan ha en EK-rapportör. En EK-rapportör kan inte själv skapa personposter eller göra uppdateringar, men ansvarar för att rapportera eventuella ändringar om vårdenheten till SLL IT. Det kan till exempel gälla kontaktuppgifter som behöver uppdateras. EK-rapportören ser också till så att det skickas in en beställningsblankett när personpost ska skapas eller ändras.

Kontakt

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  • Uppdaterad: 11 september 2020

  • Faktagranskad: 2 juli 2020

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Beverley Smith, SF IT