Till start

Vårdgivarguiden

Om det finns en lokal Ek-administratör på din arbetsplats ska du i första hand kontakta den personen. I de fall då det inte finns en Ek-administratör kan du kontakta serviceförvaltningen genom att använda beställningsblanketterna nedan.

Elektroniska katalogen, Ek

Här hittar du beställningsblanketter för att uppdatera en enhetspost samt för att lägga upp, ändra eller ta bort en personpost i Ek. Detta gäller för privata vårdgivare som inte har en egen Ek-administratör på sin enhet.

För beställning, uppdatering/förlängning och avbeställning av personpost i Elektroniska katalogen, Ek. För privata vårdgivare som inte har en lokal Ek-administratör.

Beställningsblankett för att uppdatera enhetspost i Ek, Elektroniska katalogen.

För beställning, uppdatering/förlängning och avbeställning av personpost utländska medborgare i Elektroniska katalogen, Ek. För privata vårdgivare som inte har en lokal Ek-administratör.

Bild- och funktionstjänsten (BFT)

Bild- och funktionstjänsten gör det möjligt att digitalt, snabbt och enkelt dela bild- och textinformation mellan vårdgivare inom Region Stockholm.

För privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm, men ingen egen Ek-administratör som kan skapa ett vårdmedarbetaruppdrag

För privata vårdgivare som har vårdavtal och vårdmedarbetaruppdrag för bild- och funktionstjänsten, men ingen egen Ek-administratör.

E-frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd, e-frikort, har införts för öppen sjukvård i Stockholms län.

För att vårdpersonal i Region Stockholm ska kunna administrera e-frikort behövs ett vårdmedarbetaruppdrag för enheten. Personal som ska hantera e-frikort behöver behörighet. Vid ansökan om behörighet ska du fylla i två blanketter.

Beställning av behörighet

Är det flera personer som ska ha behörighet på en mottagning behöver en blankett fyllas i för respektive person, det vill säga, en blankett per person.

För privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm, men ingen lokal Ek-administratör som kan skapa ett vårdmedarbetaruppdrag för e-frikort.

För privata vårdgivare som har vårdavtal och vårdmedarbetaruppdrag för e-frikort, men ingen egen Ek-administratör.

Intygstjänsten

Intygstjänsten är en webbaserad tjänst för att skriva elektroniska intyg till olika organisationer, som till Försäkringskassan och Transportstyrelsen.

För att vårdpersonal inom Region Stockholm ska kunna använda Intygstjänsten måste de som användare finnas med i ett vårdmedarbetaruppdrag för Intygstjänsten i Ek. När vårdmedarbetaruppdrag är skapat behöver varje medarbetare få behörighet.

Följande intyg finns i tjänsten:

 • Läkarintyg för sjukpenning (FK7263 ersätts av FK7804)
 • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
 • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
 • Läkarutlåtande för sjukersättning
 • Transportstyrelsens läkarintyg
 • Transportstyrelsens läkarintyg, diabetes

Beställning via blanketterna nedan gäller för privata vårdgivare som inte har en egen Ek-administratör på sin enhet.

För privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm, men ingen lokal Ek-administratör som kan skapa ett vårdmedarbetaruppdrag för Intygstjänsten.

För privata vårdgivare som har vårdavtal och vårdmedarbetaruppdrag för Intygstjänsten, men ingen egen Ek-administratör.

Mellanlagringstjänsten (MLT)

Mellanlagringstjänsten (MLT) visar information från två olika källor:

 • Journalinformation från avställda journalsystem som har avvecklats.
 • Inskannad dagsaktuell information, så kallade restjournaler, det vill säga, pappersbaserad information som exempelvis brev, intyg, remisser och remissvar.

Mellanlagringstjänsten når man via länk under ”Externa system och tjänster” i Take care. För att komma åt information i tjänsten behöver man ha vårdmedarbetaruppdrag i Ek.

Beställning via blanketterna nedan gäller för privata vårdgivare som inte har en egen Ek-administratör på sin enhet.

För privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm, men ingen lokal Ek-administratör som kan skapa ett vårdmedarbetaruppdrag för MLT.

För privata vårdgivare som har vårdavtal och vårdmedarbetaruppdrag för MLT, men ingen egen Ek-administratör.

Nationell patientöversikt (NPÖ)

NPÖ är en webbaserad nationell tjänst för sammanhållen journalföring.

För att vårdpersonal inom Region Stockholm ska kunna använda NPÖ måste de som användare finnas med i ett vårdmedarbetaruppdrag för NPÖ i Ek. För att kunna följa upp loggar i NPÖ (enligt patientdatalagen) krävs ett vårdmedarbetaruppdrag för åtkomst till Ineras säkerhetstjänst.

För privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm, men ingen lokal Ek-administratör som kan skapa ett vårdmedarbetaruppdrag för NPÖ och NPÖ säkerhetstjänst.

För privata vårdgivare som har vårdavtal och vårdmedarbetaruppdrag för NPÖ och NPÖ säkerhetstjänst, men ingen egen Ek-administratör.

Pascal

Pascal är en webbaserad tjänst för ordination av dosförpackade läkemedel.

För att vårdpersonal inom Region Stockholm ska kunna använda Pascal måste de som användare finnas med i ett vårdmedarbetaruppdrag för Pascal i Ek. När vårdmedarbetaruppdraget är skapat behöver varje medarbetare få behörighet.

Beställning via blanketterna nedan gäller för privata vårdgivare som inte har en egen Ek-administratör på sin enhet.

För privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm, men ingen lokal Ek-administratör som kan skapa ett vårdmedarbetaruppdrag för Pascal.

För privata vårdgivare som har vårdavtal och vårdmedarbetaruppdrag för Pascal, men ingen egen Ek-administratör.

Ek-administratör

Ek-administratörer kan skapa och ta bort personposter, men även se till så att personposter inte blir inaktiva. Administratören kan även uppdatera kontaktuppgifter för personposter samt göra vissa uppdateringar när det gäller enhetsposter. Fördelen med att ha en egen Ek-administratör är att verksamheten själv på ett smidigt sätt kan uppdatera och ändra uppgifter.

En tilltänkt Ek-administratör behöver först genomföra en webbaserad utbildning. Utbildningen tar ungefär en timme och avslutas med ett prov. Efter avlagt prov delas ett intyg ut som ska kompletteras med deras uppgifter. Verksamhetschefen ska sedan bifoga intyget samt blanketten ”Anmäla Ek-administratör” i ett ärende till serviceförvaltningens servicedesk. 

Observera att om du redan är Ek-administratör sedan tidigare räcker det att verksamhetschefen endast skickar in  blanketten ”Anmäla Ek-administratör” i ett ärende.

Utbildningen nås via denna länk:

Anmälningsblankett Ek-administratör:

För vårdgivare som inte har en lokal Ek-administratör och/eller Ek-rapportör och vill utse en person på enheten.

Ek-rapportör

En vårdgivare som inte har en egen Ek-administratör kan ha en Ek-rapportör. En Ek-rapportör kan inte själv skapa personposter eller göra uppdateringar, men ansvarar för att rapportera eventuella ändringar om vårdenheten till serviceförvaltningen. Det kan till exempel gälla kontaktuppgifter som behöver uppdateras. Ek-rapportören ser också till så att det skickas in en beställningsblankett när personpost ska skapas eller ändras.

För vårdgivare som inte har en lokal Ek-administratör och/eller Ek-rapportör och vill utse en person på enheten.

Kontakt

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  • Uppdaterad: 20 februari 2024

  • Faktagranskad: 13 december 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Beverley Smith, serviceförvaltningen