Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Digitalisering av regionens hälso- och sjukvård

Region Stockholm har beslutat att digitalisering ska användas som ett strategiskt verktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra hälso- och sjukvårdsverksamheten i Region Stockholm, erbjuda bättre samhällsservice samt öka patienters och invånares delaktighet i hälso- och sjukvårdsverksamheten. Vården ska vara digifysisk. Det innebär att vården ska bedrivas genom både digitala och fysiska kanaler.

Covid-19

Digitala vårdtjänster i nuvarande situation med covid-19