Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Digitalisering av regionens hälso- och sjukvård

Vården som bedrivs i Region Stockholm ska vara digifysisk. Det innebär att digital och fysisk vård ska komplettera varandra. Vårdgivaren avgör vad som är mest lämpligt i varje situation baserat på medicinskt behov, patientens önskemål och att vårdens resurser används så effektivt som möjligt.

Vårdgivare ansvarar för att införande och användande av digitala tjänster och tekniska plattformar följer lagkrav och riktlinjer som det hänvisas till i respektive vårdavtal. Avtalen innehåller även krav på digitala förmågor utifrån vad som är relevant för respektive vårdverksamhet.