Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Amningskurs för sjuksköterskor på BVC

Kursen omfattar fyra halvdagar och en uppmaning att hospitera ytterligare en halv dag på en av Stockholms amningsmottagningar.

 • BVC
 • Amning
Andningsskydd – instruktionsfilm

I filmen ser du hur man tar på sig ett andningsskydd i situationer där det finns risk för luftburen smitta.

 • Vårdhygien
Antibiotikasmart – webbutbildning

När är det bra att använda antibiotika och när fungerar det inte? Strama Stockholm och Sveriges Kommuner och Regioner har skapat en webbutbildning som ger kunskaper i frågan.

Antikonception - fördjupningskurs

Två-dagars utbildning i antikonception för barnmorskor som arbetar på barnmorskemottagning i Region Stockholm

 • BMM
BCG-skola

Barnhälsovården i Stockholm inbjuder till ett fysiskt utbildningstillfälle om vaccination mot tuberkulos (BCG). Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor på BVC som vaccinerar barn mot tuberkulos eller sätter PPD.

 • BVC
Cancerrehabilitering – webbutbildning för personal i primärvården

En webbutbildning för personal i primärvården som möter patienter med cancer. Utbildningen handlar om hur man kan förebygga och minska följderna av cancersjukdomar och dess behandling.

Chefsbarnmorskemöten 2024

Anmäl dig till chefsbarnmorskemöte. Här hittar du datum och länk till anmälan.

 • BMM
Enskilda föräldrasamtal – utbildning BVC

Utbildning för tillsvidareanställd sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska eller hälso- och sjukvård för barn och ungdom.

 • BVC
EPDS – digital utbildning

Utbildningen vänder sig till dig som möter gravida och handlar om att uppmärksamma psykisk ohälsa för vidare stöd.

 • BMM
Familjestöd - introduktion

Grundläggande fortbildning för all personal i primärvården som möter barn, unga och deras familjer.

 • Hälsofrämjande
Fästingburen hjärninflammation (TBE) webbutbildning

Utbildning som riktar sig till läkare och sjuksköterskor som vill repetera sina kunskaper om TBE och aktuella vaccinationsrekommendationer.

 • Smittskydd
Fördjupande amningsseminarier för BHV-sjuksköterskor i Region Stockholm

Målgruppen är BHV-sjuksköterskor som arbetar i Stockholms län och som har en grundläggande kunskap om amning och minst ett par års erfarenhet från praktiskt amningsarbete från BVC, Neonatal eller övriga vårdkedjan.

 • BVC
Fördjupningsseminarium med RFSL Stockholm, Chemsexmottagning

Seminarium för hbtq-diplomerade vårdverksamheter med uppdrag av Region Stockholm, samt vårdmottagningar med inriktning sexuell och reproduktiv hälsa.

 • Sexuell hälsa
Förlossningsrädsla – digital utbildning

Utbildningen vänder sig till dig som är barnmorska eller samtalsbarnmorska och behöver praktisk vägledning.

 • BMM
Förlossningsrädsla – handledningstillfällen för samtalsbarnmorskor

Handledningstillfällen för samtalsbarnmorskor på barnmorskemottagningar inom Region Stockholm.

 • BMM
Försäkringsmedicin och sjukskrivning - utbildning

Här annonseras kommande utbildningar inom området försäkringsmedicin och sjukskrivning.

Föräldrastödsprogrammet Mer och Mindre - behandling i barnobesitas

En utbildning för dig som möter barn med övervikt och obesitas och deras föräldrar inom barnhälso- och sjukvården.

 • Hälsofrämjande
Graviditet och obesitas

Webbutbildning för barnmorskor om hälsosamma levnadsvanor för gravida med övervikt och obesitas.

 • Hälsofrämjande
Grundkurs i STI-smittspårning 15 februari och 25 april 2024

En heldags utbildning för personal vid vårdcentraler, gyn- och barnmorskemottagningar, STI-mottagningar samt ungdomsmottagningar i Region Stockholm.

 • Sexuell hälsa
 • Smittskydd
HBTQ - normer, kön och sexualitet

Alla anställda inom Region Stockholm erbjuds en webbutbildning i hbtq-frågor.

Hälsosamma levnadsvanor, webbutbildning

Kurs om hur du uppmärksammar ohälsosamma levnadsvanor hos patienter och hur du kan ge stöd och enkla råd.

 • Hälsofrämjande
Hörselscreening med lekaudiometri

BHV-enheten i Stockholm inbjuder till en utbildning i hörselscreening för 4-åringar i samarbete med Audionomprogrammet vid Karolinska Institutet, Huddinge.

 • BVC
Inkluderande rekrytering

Öka din kunskap om hur du rekryterar utan att riskera att diskriminera. E-utbildningen vänder sig främst till chefer, HR och till dig som arbetar med rekrytering.

Introduktionsutbildning för nya barnmorskor

Introduktionsutbildning för nya barnmorskor på barnmorskemottagningarna i Region Stockholm under hösten 2023 och våren 2024.

 • BMM
Introduktionsutbildning för sjuksköterskor i Barnhälsovård

Barnhälsovårdsenheten i Stockholm anordnar en fyradagars introduktionsutbildning för sjuksköterskor som under de senaste åren börjat arbeta på BVC.

 • BVC
Klinisk försäkringsmedicin webbutbildningar

Utbildningar i klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper, samt för ST-läkare. Utbildningarna finns på Lärtorget och är kostnadsfria.

Matallergi hos barn - kunskapscentrum

Att öka hälso- och sjukvårdens kunskaper kring födoämnesallergi hos barn samt översyn av vårdprogram och utveckling av egenvårdsutbildningar ingår i uppdraget.

Medfinansiering av lön under studier till specialistsjuksköterska eller barnmorska för privata vårdgivare

Privata vårdgivare kan ansöka om medfinansierad löneförmån för sjuksköterskor och barnmorskor som vidareutbildar sig. Här finns information inför höstterminen 2024.

Miljöutbildningar i Region Stockholm

Information om Region Stockholms lärarledda miljökurser, anmälan till miljöfrukostar och de interaktiva, webbaserade utbildningarna angående miljödiplomering.

Minska risk för spridning av smitta på särskilda boenden, SÄBO

Föreläsningarna ger kunskap om hur bakterier och virus sprids samt hur personal genom rutiner för rengöring och desinfektion minskar risken för smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

 • Vårdhygien
Visar 1-30/46