Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Sökträffar

Andningsskydd – instruktionsfilm

Film som visar hur du tar på dig ett andningsskydd i situationer där det finns risk för luftburen smitta.

 • Vårdhygien
Antibiotikasmart – webbutbildning

När är det bra att använda antibiotika och när fungerar det inte? Strama Stockholm och Sveriges Kommuner och Regioner har skapat en webbutbildning som ger kunskaper i frågan.

Antikonception - handledning

Handledning i antikonception den 25 oktober för barnmorskor inom mödrahälsovården.

 • BMM
Audit/ Dudit – handledningstillfällen

Handledning i screeningformulären Audit och Dudit för barnmorskor inom mödrahälsovården.

 • BMM
BCG-skola

Barnhälsovården i Stockholm bjuder in till ett fysiskt utbildningstillfälle om vaccination mot tuberkulos (BCG). Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor på BVC som vaccinerar barn mot tuberkulos eller sätter PPD.

 • BVC
Cancerrehabilitering – webbutbildning för personal i primärvården

En webbutbildning för personal i primärvården som möter patienter med cancer. Utbildningen handlar om hur man kan förebygga och minska följderna av cancersjukdomar och dess behandling.

Chefsbarnmorskemöten

Anmäl dig till chefsbarnmorskemöten. Mötena hålls under våren och under hösten. Här hittar du datum och länkar till anmälan.

 • BMM
Enskilda föräldrasamtal – utbildning BVC

Utbildning för tillsvidareanställd sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska eller hälso- och sjukvård för barn och ungdom.

 • BVC
EPDS – digital utbildning

Utbildningen vänder sig till dig som möter gravida och handlar om att uppmärksamma psykisk ohälsa för vidare stöd.

 • BMM
Familjestöd - introduktion

Grundläggande fortbildning för all personal i primärvården som möter barn, unga och deras familjer. Elevhälsan har också möjlighet att ta del av utbildningen.

 • Hälsofrämjande
Fästingburen hjärninflammation (TBE) webbutbildning

Utbildning som riktar sig till läkare och sjuksköterskor som vill repetera sina kunskaper om TBE och aktuella vaccinationsrekommendationer.

 • Smittskydd
Förlossningsrädsla – digital utbildning

Utbildningen vänder sig till dig som är barnmorska eller samtalsbarnmorska och behöver praktisk vägledning.

 • BMM
Föräldrastödsprogrammet Mer och Mindre - behandling i barnobesitas

En utbildning för dig som möter barn med övervikt och obesitas och deras föräldrar inom barnhälso- och sjukvården.

 • Hälsofrämjande
Graviditet och obesitas

Webbutbildning för barnmorskor om hälsosamma levnadsvanor för gravida med övervikt och obesitas.

 • Hälsofrämjande
Hälsosamma levnadsvanor, webbutbildning

Kurs om hur du uppmärksammar ohälsosamma levnadsvanor hos patienter och hur du kan ge stöd och enkla råd samt vid behov hänvisa vidare.

 • Hälsofrämjande
Höstmöte för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga 25 och 26 september

Möte om aktuella smittskydds- och stramafrågor med primärvårdsfokus för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga läkare och sjuksköterskor inom primärvård, närakuter samt personal på infektionsmottagningar i Region Stockholm.

 • Smittskydd
Introduktionsutbildning för nya barnmorskor

Introduktionsutbildning för nya barnmorskor på barnmorskemottagningarna i Region Stockholm våren 2024.

 • BMM
Komplicerad graviditet - handledning

Handledning i komplicerad graviditet den 15 november, för barnmorskor inom mödrahälsovården.

 • BMM
Läkarmöten

Informationsutbyte mellan mödrahälsovårdsenheten och läkare på barnmorskemottagningar. Det är två omgångar under våren och två omgångar under hösten.

 • BMM
Matallergi hos barn - kunskapscentrum

Att öka hälso- och sjukvårdens kunskaper kring födoämnesallergi hos barn samt översyn av vårdprogram och utveckling av egenvårdsutbildningar ingår i uppdraget.

Medfinansiering av lön under studier VT 2025

Privata vårdgivare kan ansöka om medfinansierad löneförmån för sjuksköterskor och barnmorskor som vidareutbildar sig. Här finns information inför vårterminen 2025.

Minska risk för spridning av smitta på särskilda boenden, SÄBO

Föreläsningarna ger kunskap om hur bakterier och virus sprids samt hur personal genom rutiner för rengöring och desinfektion minskar risken för smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

 • Vårdhygien
Motiverande intervju - fördjupning i MI

Heldagsutbildning i fördjupad motiverande intervju (MI) för dig som deltagit i tredagarsutbildningen och riktar sig till dig som arbetar på en barnmorskemottagning inom Region Stockholm.

 • BMM
Motiverande intervju – tredagarsutbildning

Utbildningen riktar sig enbart till personal verksam på barnmorskemottagning inom Region Stockholm och pågår under hösten 2024.

 • BMM
Seminarium för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) 20 maj

Seminarium om smittskydd och vårdhygien för medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommuner i Stockholms län.

 • Smittskydd
Smittskyddsmöte för miljö- & hälsoskyddsinspektörer 24 oktober

Smittskydd Stockholm bjuder in till informationsträff för miljö- och hälsoskyddsinspektörer verksamma i Region Stockholm.

 • Smittskydd
Smittspårningens grunder – webbutbildning

Webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvården och vill lära dig grundprinciperna inom smittspårning.

 • Smittskydd
Sundkurs

Kursen vänder sig till dig som arbetar med hälsofrämjande hälso- och sjukvård och till invånare som vill förändra sin egen livsstil.

 • Hälsofrämjande
Utbildning för företagshälsovården och studenthälsan 29 maj

Utbildning för dig som arbetar inom företagshälsovården och studenthälsan om aktuella smittskyddsfrågor.

 • Smittskydd
Utbildning och verksamhetsintegrerat lärande, VIL

I de flesta vårduppdrag ingår att man som vårdgivare ska erbjuda platser för verksamhetsintegrerat lärande, VIL.

Visar 1-30/34