Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

LOL-läkare och LOF-fysioterapeuter

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt lagen om läkarvårdsersättning, LOL och lagen om ersättning för fysioterapi, LOF. Du registrerar besök, ansökningar och uppdaterar verksamhetsuppgifter digitalt via ARV-portalen 2.

Digitala besök

Inom nationella taxan, LOL och LOF och dess förordningar, finns inte möjlighet att genomföra och debitera digitala vårdmöten.