Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

LOL-läkare och LOF-fysioterapeuter

Förslag om avveckling av LOL och LOF

Det pågår för närvarande ett lagstiftningsarbete kring LOL och LOF. Enligt förslag ska lagarna och dess förordningar upphöra redan vid utgången av 2025. Det är därför tveksamt om förfaranden om ersättningsetableringar kommer att kunna genomföras.

Remiss Departementspromemorian Ds 2023:23 - Regeringen

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt lagen om läkarvårdsersättning, LOL och lagen om ersättning för fysioterapi, LOF.
Du registrerar besök, ansökningar och uppdaterar verksamhetsuppgifter digitalt via ARV-portalen.