Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Patienter som har skyddade personuppgifter (så kallad skyddad identitet) ska kunna

  • legitimera sig 
  • uppvisa handling från Skatteverket som intygar att de har skyddade personuppgifter.

Bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer, uppgift om närstående, fotografisk bild och jämförbara uppgifter får inte lämnas ut när det gäller en patient med skyddade personuppgifter. På patientens egen begäran får däremot uppgifter lämnas ut.

Ersättning

Besöken ska inte registreras i ARV-portalen. För att få ersättning för besök av patient med skyddade personuppgifter skickas en pappersräkning till hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Ange "sekretess" på kuvertet.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Enheten för enskilda vårdgivare och vårdstödjande tjänster
Box 30017
104 25 Stockholm

Gäller för läkare och fysioterapeuter verksamma enligt LOL och LOF i Region Stockholm.

  • Uppdaterad: 14 september 2023

  • Faktagranskad: 14 september 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Karin Bengtsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen