Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Flytt av masterkälla/primärkatalog för privata vårdgivare inom Region Stockholm

Målet med projektet är att ändra masterdatakälla, från Ek till annan katalog, för privata vårdgivare inom Region Stockholm.

GVR-tjänst för samverkan mellan flera avtalsparter

Som en del i arbetet mot en nära vård har HSF beslutat att utveckla en ny tjänst i Gemensamt vårdregister, för samverkan och andra aktiviteter.

Hälso- och sjukvården 2040

Region Stockholm Region Stockholm planerar långsiktigt för invånarnas framtida behov av hälso- och sjukvård. Därför genomförs utredningen Hälso- och sjukvården 2040.

It-stöd för rapportering av producerad medicinsk diagnostik

I linje med regionens arbete för effektivare administration och arbetssätt ersätts it-stödet FUMS med ett modernt it-stöd med nya funktioner och nytt gränssnitt. Införandet påbörjas under 2024.

Masterdata och masterdataprogrammet

Masterdata (MDM) är en förutsättning för digitalisering och nödvändigt för Region Stockholms hälso- och sjukvårdssystem.

Nationella verksamhetsidentiteter, NVID

Projektet Nationella verksamhetsidentiteter möjliggör övergång till nationellt HSA-id som verksamhets-id. Vårdgivare ansvarar för anpassningar av processer och system.

Nära vård i Region Stockholm

Region Stockholm arbetar kontinuerligt med att utveckla den nära vården i regionen.

Projektet vårdtjänst

Projektet Vårdtjänst är både ett nationellt och ett regionalt initiativ som ska möjliggöra nationellt definierade begrepp och kodverk som stöder hela vårdsystemets behov.

PU-Säk - för säkrare anslutningar till PU-tjänsten

Samtliga system som anropar PU inom Region Stockholm och Gotland behöver uppdateras med en modernare och säkrare anslutning samt säkerställa följsamhet mot GDPR.

Regionalt arbetsplatskodregister

I samband med att de arbetsplatskoder som Region Stockholm utfärdat kvalitetssäkras, skapas också ett nytt regionalt arbetsplatskodregister.

Tidbokning via 1177 på telefon

Ett projekt för att införa funktionen att sjuksköterskor på 1177 kan boka in patienter till mottagningar som delat ut tider för vårdbesök till 1177 på telefon.

Visar 1-11/11