Sökträffar

 • Projektet möjliggör särskilda arbetsmiljösatsningar inom hälso- och sjukvård inför och under genomförandet av framtidsplanen.

 • Framtidsplanen innebär nya sätt att arbeta på. Vårdgivarna ska samarbeta i nätverk runt patienten, där husläkare, e-hälsa och närsjukvård spelar en viktig roll.

 • Samlad information om programmet FVM som är regionens hittills största initiativ för att driva hälso- och sjukvårdens digitala förändringsresa.

 • I Region Stockholms budget för 2019 är stärkt arbete mot psykisk ohälsa ett prioriterat område. En av åtgärderna är att förstärka första linjen vid psykisk ohälsa kopplat till husläkarmottagningarna....

 • Region Stockholm genomför en långtidsutredning rörande utmaningar och möjliga lösningar inför 2040. Här publiceras information vart eftersom utredningen fortskrider.

 • Beskrivning av pilotprojektet Kroninnovation som syftar till att hitta en ny uppföljnings- och ersättningsmodell för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård i Stockholms läns landsting.

 • Program 4D var ett samverkansprogram med en rad projekt som har resulterat i modeller, arbetsmetoder och verktyg för ökad samverkan mellan vård, forskning och patient.

 • Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar som en resurs för läkaren och övriga vårdprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att revidera de vårdavtalsmallar som idag används. I arbetet involveras flera intressenter.

 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick 2017 i uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden att utveckla en mer sammanhållen vård för de äldre invånarna i Region Stockholm.

 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har startat ett projekt för att ta fram en modell för uppföljning av informationssäkerhetsarbetet hos vårdgivarna i regionen.