Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Sökträffar

Flytt av masterkälla/primärkatalog för privata vårdgivare inom Region Stockholm

Målet med projektet är att ändra masterdatakälla, från Ek till annan katalog, för privata vårdgivare inom Region Stockholm.

GVR-tjänst för samverkan mellan flera avtalsparter

Som en del i arbetet mot en nära vård har HSF beslutat att utveckla en ny tjänst i Gemensamt vårdregister, för samverkan och andra aktiviteter.

Hälso- och sjukvården 2040

Region Stockholm Region Stockholm planerar långsiktigt för invånarnas framtida behov av hälso- och sjukvård. Därför genomförs utredningen Hälso- och sjukvården 2040.

It-stöd för rapportering av producerad medicinsk diagnostik

I linje med regionens arbete för effektivare administration och arbetssätt ersätts it-stödet FUMS med ett modernt it-stöd med nya funktioner och nytt gränssnitt.

Masterdata och masterdataprogrammet

Masterdata (MDM) är en förutsättning för digitalisering och nödvändigt för Region Stockholms hälso- och sjukvårdssystem.

Nationella verksamhetsidentiteter, NVID

Samlad information om Nationella verksamhetsidentiteter (NVID). Projektet Nationella verksamhetsidentiteter möjliggör övergång till nationellt HSA-id som verksamhets-id.

Nya journalsystem i Region Stockholm och Region Gotland

Samlad information om hur Region Stockholm och Region Gotland byter och moderniserar flera journalsystem inom vården.

Nära vård i Region Stockholm

Region Stockholm arbetar kontinuerligt med att utveckla den nära vården i regionen.

PU Modernisering

Information om arbetet med att utveckla och modernisera regionala tjänstegränssnittet för regionala Personuppgiftstjänsten, och som är en del av det planerade förbättringsarbetet och fas 2 i livscykelhanteringen.

Regionalt arbetsplatskodregister

I samband med att de arbetsplatskoder som Region Stockholm utfärdat kvalitetssäkras, skapas också ett nytt regionalt arbetsplatskodregister.

Tidbokning via 1177 på telefon

Ett projekt för att införa funktionen att sjuksköterskor på 1177 kan boka in patienter till mottagningar som delat ut tider för vårdbesök till 1177 på telefon.

Visar 1-11/11