Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län har ett delat ansvar för hjälpmedel.

Broschyrer, faktablad och dokument

Faktablad för beställning och nedladdning.

Socialstyrelsen

Sveriges kommuner och regioner

En praktisk handbok som är ett stöd åt personal som arbetar med patientavgifter och fakturering i de fall vård ges till personer från andra länder. Åttonde upplagan.

  • Uppdaterad: 4 september 2023

  • Faktagranskad: 4 september 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen