Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

En person ska kunna utföra aktiviteter som att borsta tänderna, planera inköp, handla eller laga mat – oavsett om man klarar att göra det självständigt eller med hjälp av någon annan person. ADL kan även gälla föräldrar med funktionsnedsättning som sköter egna barn.

Behovstrappan inom aktivitetsområdet ADL bygger på fyra trappsteg. Varje trappsteg anger såväl omfattning som eventuella avgränsningar.

Först beskrivs de hjälpmedel som Region Stockholm kan tillhandahålla efter behovsbedömning, genom förskrivning enligt Kloka hjälpmedelslistan eller genom egenvårdsbeslut via Fritt val och rekvisition. Därefter beskrivs vad som betraktas som egenansvar, alltså vad brukaren får köpa själv, och ger exempel på insatser som andra myndigheter (exempelvis kommunen eller Försäkringskassan) kan bistå med.

  • Faktagranskad: 10 juni 2024

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen