Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Här ryms också hjälpmedel som kompenserar vid nedsättning av kroppsfunktioner som andning och cirkulation, behandling av symptom som långvarig smärta och tinnitus, behandlande madrasser vid trycksår och annat som kan behövas efter en medicinsk behandlingsinsats.

Behovstrappan inom området Vård och behandling bygger på fyra trappsteg. Varje trappsteg anger såväl områdets omfattning som eventuella avgränsningar. Först beskrivs de hjälpmedel som Region Stockholm kan tillhandahålla efter behovsbedömning, genom förskrivning enligt Kloka hjälpmedelslistan eller genom egenvårdsbeslut via Fritt val och rekvisition. Därefter beskrivs vad som betraktas som egenansvar, alltså vad brukaren får köpa själv, och ger exempel på insatser som andra myndigheter, exempelvis kommunen eller Försäkringskassan, kan bistå med.

  • Faktagranskad: 10 juni 2024

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen