Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Leverantör som godkänns av Region Stockholm ingår en överenskommelse med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, beställaren, där man förbinder sig att följa de krav som ställs enligt beskrivning nedan samt gällande riktlinjer i Vårdgivarguiden och Hjälpmedelsguiden.

Kompetens

För denna tjänst ska leverantören ha kunskap och erfarenhet inom frisörverksamhet, perukmakeri eller permanent pigmentering av eyeliner/ögonbryn.

Ekonomi 

Beställarens bedömning huruvida en sökande ska godkännas eller ej kommer att ske utifrån sökandens finansiella och ekonomiska ställning. En helhetsbedömning kommer att ske bland annat genom att ta in kreditupplysning, för närvarande från BisnodeCredit.

 • Företaget ska ha en god och stabil ekonomisk ställning, rating lägst B
 • Företaget ska vara godkänd för F-skatt
 • Företaget får inte ha obetalda skatter, sociala avgifter eller andra betalningsanmärkningar
 • Företaget får inte ha haft upprepade tidigare – nu inbetalda –  skulder avseende inbetalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter eller annat de senaste två (2) åren
 • Företaget eller styrelsemedlemmar får inte har varit inblandade i en eller flera tidigare konkurser de senaste två (2) åren
 • Uppföljning av kreditvärdighet sker årligen, är ratingen lägre än B informeras berörd part och uppdraget avslutas

Tillgänglighet

 • Skyltningen på verksamhet/butik/salong ska överensstämma med namnet i ansökan och ska vara väl synligt för besökande.
 • Telefonnummer som kund/brukare ska använda för tidsbokning ska överensstämma med angivet telefonnummer i ansökan.
 • När verksamheten är stängd ska telefonsvarare ge information om öppettider.
 • Lokalen som verksamhet/butik/salong är inrymd i ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Kontaktvägar

Sökande och godkänd leverantör, ska kommunicera med beställaren via telefon, brev och e-post.

Förändring av företag

Om ägandeförhållanden ändras, till exempel byte av namn, organisationsnummer, gironummer eller lokalisation, ska skriftlig information, till exempel utdrag ur bolagsverket, Bisnode eller liknande som styrker uppgifterna, skickas till beställaren.

Underleverantör

 • Underleverantör kan ej anlitas för uppdraget

Ansökningsprocess

Ansökan görs i hälso- och sjukvårdsförvaltningens IT-system Thord, som finns på Vårdgivarguiden och Hjälpmedelsguiden. Ansök om användarkonto som leverantör av rekvisition hårersättning. Sökande får en bekräftelse från systemet via e-post om att ansökan har mottagits och därefter hanterar hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansökan och återkommer med svar via Thord.

Genom att behörig företrädare ansökt om att vara leverantör för hårersättning så intygar sökande att Region Stockholm riktlinjer uppfylls och följs.

Överenskommelsen kan avslutas av beställaren om verksamheten inte lever upp till de ställda kraven.

 • Uppdaterad: 11 december 2023

 • Faktagranskad: 11 december 2023

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, hälso- och sjukvårdsförvaltningen