Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Regionernas arbete med kunskapsstyrning ska vara oberoende, obundet och objektivt. Det är avgörande för kvaliteten i och tilliten för arbetet. Alla som verkar inom Nationellt system för kunskapsstyrning, på nationell, sjukvårdsregional och regional nivå, ska vara fria från kopplingar som kan påverka deras saklighet.

Därför ska samtliga ledamöter som utses i Region Stockholms sakkunnigstruktur samt till nationella grupperingar i Nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård ska årligen fylla i en offentlig jävsdeklaration. Detta görs via ett webbaserat system.

Så deklarerar du jäv

Samtliga jävsdeklarationer tas emot via ett digitalt system för jävshantering:

Sakkunnigplattformen plus är en digital tjänst för hantering av jävsbedömningar, valberedning och avtal inom regionens sakkunnigstruktur.

Vikten av oberoende

Samtliga ledamöter som utses i Region Stockholms kunskapsstyrningsorganisation samt till nationella grupperingar i Nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård ska årligen fylla i en offentlig jävsdeklaration. Jävsdeklarationen bedöms enligt Riktlinjer för att förebygga jäv hos sakkunniga i Region Stockholm samt Stockholm-Gotlands ledamöter i Nationellt system för kunskapsstyrning. Riktlinjerna innehåller även stöd i tolkning av jävsdeklarationen. Den som, efter bedömning, anses jävig deltar inte i några beslut eller rekommendationer som berör de situationer denne har bedömts jävig för.

Jävsfrågor ska ständigt diskuteras och löpande beaktas i anslutning till kunskapsstyrningsarbetet.

Ansvar

Ordförande för grupper ansvarar för att aktualisera frågan om jäv vid gruppernas arbete, informera ledamöterna om riktlinjerna för jävsdeklaration och jävsbedömning.

Det är respektive ledamots ansvar att upplysa om jäv föreligger. Ledamoten får inte delta i uppdrag, handläggning eller beslut i ärenden där jäv föreligger. Ledamoten ansvarar själv för att uppdatera jävsdeklarationen vid förändringar av uppdrag och bindningar.

Det är regionens ansvar att se till att de ledamöter med nationella uppdrag har genomgått en jävsprövning och att en aktuell jävsdeklaration finns underskriven. Regionen ansvarar också för jävsbedömning av patient- och närståenderepresentanter i grupperingar som är kopplade till Stockholm-Gotlands värdskap inom Nationellt system för kunskapsstyrning.

Jävsdeklaration för sakkunniga

Jävsbedömning ska göras:

  • vid nominering
  • vid förändringar i uppdrag och bindningar
  • årligen

Kontakt

Är du ny bedömare eller har frågor vänligen kontakta:

Sakkunnigkansliet funktionsbrevlåda

  • Uppdaterad: 19 juni 2024

  • Faktagranskad: 19 juni 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen