Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sakkunnigplattformen plus är en digitalt tjänst för hantering av jävsbedömningar, valberedning och avtal inom regionens sakkunnigstruktur.

Instruktioner

Hantering av personuppgifter

I och med att du fyller i en jävsdeklaration lagras dina personuppgifter i ett register hos Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. När du skapar ett användarkonto för att lämna jävsdeklaration alternativt skickar in en jävsdeklaration via post/e-post godkänner du att dina personuppgifter lagras.
Innehållet i jävsdeklarationen är offentlig och kommer att i enlighet med offentlighetsprincipen tillhandahållas utan dröjsmål vid förfrågan från intressent.

Information om behandling av personuppgifter lämnas av:

Sakkunnigkansliet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Stockholm
08-123 132 00

Sakkunnigkansliet funktionsbrevlåda

Hantering av jäv i sakkunnigorganisation

Support och kontakt

För frågor om systemet eller problem vid inloggning kontakta:

Sakkunnigkansliet funktionsbrevlåda

  • Uppdaterad: 6 juli 2023

  • Faktagranskad: 21 september 2022

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Lisa Sigtryggsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen