Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Sakkunnigplattformen plus är en digital tjänst för hantering av jävsbedömningar, valberedning och avtal inom regionens sakkunnigstruktur.

Så gör du

Hantering av personuppgifter

I och med att du fyller i en jävsdeklaration lagras dina personuppgifter i ett register hos hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. När du skapar ett användarkonto för att lämna jävsdeklaration alternativt skickar in en jävsdeklaration via post eller e-post så godkänner du att dina personuppgifter lagras.

Innehållet i jävsdeklarationen är offentligt och kommer i enlighet med offentlighetsprincipen att lämnas ut utan dröjsmål vid förfrågan.

Information om behandling av personuppgifter lämnas av:

Sakkunnigkansliet, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Stockholm
08-123 132 00

Sakkunnigkansliet funktionsbrevlåda

Hantering av jäv i sakkunnigorganisationen

Support och kontakt

För frågor om systemet eller problem vid inloggning kontakta:

Sakkunnigkansliet funktionsbrevlåda

  • Uppdaterad: 5 februari 2024

  • Faktagranskad: 5 februari 2024

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen